Beëindigen lidmaatschap

Hoe werkt het

U bent lid van 1 januari tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar, samen met eventuele andere gezinsleden die op hetzelfde adres wonen. Het lidmaatschap van de ledenvereniging wordt automatisch verlengd, tenzij u schriftelijk opzegt bij de ledenvereniging vóór 1 november van het lopende kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt dan beëindigd met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar.

Schriftelijk opzeggen

Voor een schriftelijke opzegging stuurt u een e-mail naar service@ledenvereniging.nl of een briefje naar:

Ledenvereniging
Postbus 30
T.a.v. servicecenter 
9410 AA  BEILEN

Vermeld alstublieft uw lidmaatschapsnummer, naam en adresgegevens. We vernemen ook graag van u de reden van opzegging, zodat wij onze dienstverlening continu kunnen blijven verbeteren.