Checklist belastingaangifte 2018

Deze documenten heeft u nodig om aangifte te doen:

 • Kopie jaaropgaaf salaris, uitkering en/of pensioen (van beide fiscale partners, indien van toepassing). Vermeld uw geboortedatum op de jaaropgaaf. Heeft u nog geen jaaropgaaf ontvangen? Dan volstaat een salaris/uitkeringsspecificatie van december 2018 ook.
 • Heeft u recht op een Wajong-uitkering? Vermeld dat uitdrukkelijk, want dit staat niet altijd op uw jaaropgaaf vermeld.
 • Overige (neven)inkomsten waarop geen loonheffing is ingehouden, zoals bijvoorbeeld PGB, oppasinkomsten, etc. en de gemaakte kosten.
 • Ontvangen partneralimentatie (het totale jaarbedrag). Graag vermelden vanaf welk jaar u de alimentatie ontvangt.

Koopwoning

 • WOZ waarde belastingjaar 2018 Let op: Deze heeft u in het jaar 2018 ontvangen, dus niet van belastingjaar 2018 aanleveren. Heeft u in 2018 twee eigen woningen (zowel in binnen- als buitenland) gehad? Dan hebben wij de woz-waarde van beide woningen nodig.
 • Heeft u een tweede woning, dan willen wij weten of deze verhuurd is en zo ja voor welk bedrag per jaar. Zo niet, dan willen wij weten of deze leeg is en te koop staat, en vanaf welke datum.
 • Hypotheekrenteoverzicht 2018 Let op: Heeft u niet het volledige hypotheekbedrag aan de woning besteed? Vermeld dan uitdrukkelijk welk bedrag wél aan de woning is besteed.
 • Indien u in 2018 een huis gekocht en/of verkocht heeft, dan hebben wij een kopie van de notariële afrekening, kopie nota aflossing hypotheek (bij verkoop van uw woning) en een kopie van de taxatiekosten nodig.
 • Indien u in 2018 uw hypotheek overgesloten heeft via de notaris, dan hebben wij een kopie van de notariële afrekening, kopie nota van aflossing oude hypotheek en een kopie van de taxatiekosten nodig.
 • Erfpachtcanon die u in 2018 eventueel betaald heeft.

Gemaakte kosten

 • Reiskosten (aantoonbaar) naar het werk met Openbaar Vervoer en niet met eigen vervoer van u of uw fiscale partner. Vermeld wie de reiskosten gemaakt heeft en ook de eventueel ontvangen vergoeding van de werkgever.
 • Studiekosten zonder studiefinanciering en omschrijving ervan van u of uw fiscale partner (niet van de kinderen). Vermeld wie de studiekosten gemaakt heeft en het totale bedrag van eventueel ontvangen studiefinanciering.
 • Vermeld eventuele chronische aandoeningen, zoals COPD, hartfalen, maag- en darmaandoeningen, epilepsie, diverse voorgeschreven diëten, etc. van u of uw fiscale partner per persoon.
 • Niet vergoede ziektekosten boven het wettelijk eigen risico zoals medicijnen, hulpmiddelen, kleding en beddengoed, vervoer naar medisch specialist (het totaal aantal kilometers), aantal kilometers voor ziekenbezoek van uw fiscale partner, etc. Graag voor u en uw fiscale partner apart de totalen vermelden. Het deel van het wettelijk eigen risico is niet aftrekbaar.
 • Giften aan ANBI-instellingen (zoek eerst uit of het daadwerkelijk ANBI-instellingen betreffen). Voor periodieke giften hebben wij het RSIN-nummer van de instelling ook nodig.
 • Betaalde partneralimentatie (het totale jaarbedrag). Indien u partneralimentatie betaalt, hebben wij de naw-gegevens en geboortedatum van de ontvanger nodig.
 • Eventueel betaalde kosten voor juridische bijstand (advocaat), ter verkrijging van partneralimentatie of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Betaalde en of ontvangen premies

 • Betaalde premie voor arbeidsongeschiktheid (denk ook aan hypotheeklasten beschermer). Vermeld wie de premie heeft betaald, u of uw fiscale partner en het totale jaarbedrag.
 • Betaalde premie voor lijfrenteverzekering. Vermeld voor welke fiscale partner dit van toepassing is en voeg een kopie van het bijbehorende pensioenoverzicht 2018 en de jaaropgaaf 2017 bij. Let op: van uw pensioenoverzicht hebben wij die pagina nodig waarop de Faktor A (pensioenaangroei) staat aangegeven (meestal de achterzijde van de laatste pagina). Vermeld ook op de pagina voor welke fiscale partner dit van toepassing is en het totale jaarbedrag. NB kunt u niet uit uw polis opmaken of het een lijfrenteverzekering betreft, bel dan met uw verzekeraar (alleen de premies voor een lijfrenteverzekering zijn aftrekbaar).

Vermogen

 • Beginsaldi op 31-12-2017 of 01-01-2018 van al uw binnen- en buitenlandse spaar- en betaalrekeningen, als deze in totaal meer dan € 25.000 bedragen voor alleenstaanden of € 50.000 bij fiscale partners. Heeft u meer dan de genoemde bedragen, dan hebben wij het financieel jaaroverzicht van alle rekeningen nodig. Heeft u groene beleggingen? Vermeld dit er dan uitdrukkelijk bij.
 • Betaalde dividendbelasting vanwege beleggingen. Vermeld wie betaald heeft en het totale jaarbedrag.
 • Eventuele vorderingen, andere tegoeden of onroerend goed (woz-waarde).

Overig

 • Geboortedata thuiswonende kinderen.
 • Bedrag of beschikking van ontvangen Voorlopige Teruggaaf 2018 (niet van 2019). Vergeet niet aan te geven voor welke van de fiscale partners dit van toepassing is.
 • Eventueel betaalde Voorlopige Aanslag 2018 of de beschikking ervan (niet van 2019). Vermeld erbij voor welke fiscale partner dit van toepassing is.

En alles waarvan u denkt dat het van belang kan zijn voor uw belastingaangifte.

Tips

 • Let op: stuur nooit originelen op, altijd kopieën!
 • U hoeft uw polisvoorwaarden van uw verzekering niet naar ons op te sturen. Deze hebben wij niet nodig. Dit scheelt u geld en het is goed voor het milieu!
 • Als u alle documenten heeft verzameld, kunt u deze afvinken op de checklist hieronder (pdf-document). Dan weet u zeker dat uw aangifte compleet is.