Eigen bijdrage Wmo, Wlz en Zvw

Wat uw naaste zelf moet betalen voor zorg en ondersteuning thuis
Oude portemonnee met eurobiljetten
Voor de zorg en ondersteuning thuis geldt meestal een eigen bijdrage. Dat betekent dat uw naaste een deel van de zorgkosten zelf moet betalen. Dat kan een percentage van de kosten zijn, maar ook een vast bedrag.

Vergoeding en eigen bijdrage

Wie recht heeft op zorg of ondersteuning vanuit de Wmo, Wlz of Zvw, krijgt die vergoed. Voor zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en Wlz geldt een eigen bijdrage voor iedereen van 18 jaar en ouder. Voor verpleging en verzorging vanuit de Zvw geldt geen eigen bijdrage.

Hoogte eigen bijdrage

Hoeveel uw naaste zelf betaalt, hangt af van:

  • De zorg en ondersteuning die hij/zij ontvangt.
  • Inkomen (van 2 jaar geleden).
  • Leeftijd.
  • Het aantal personen in zijn/haar huishouden.
  • De maximale periodebijdrage: het bedrag dat uw naaste maximaal moet betalen per periode van 4 weken.

Rekenhulp

Bereken de eigen bijdrage met de rekenhulp van het CAK.

Vragen? De ledenconsulent helpt u verder

Heeft u nog vragen over de eigen bijdrage voor Wmo-ondersteuning, langdurige zorg of wijkverpleging? Als lid van de ledenvereniging kunt u gratis terecht bij de ledenconsulent. Zij informeert en adviseert u graag. De ledenconsulent kent de regels en wetten en weet welke instanties u verder kunnen helpen.
Bel 088 - 383 20 00. Als u wilt, komt zij bij u op huisbezoek.

Meer over