Financiële regelingen voor mantelzorgers

Minder zorgen om geld als u voor een ander zorgt
Als mantelzorger krijgt u misschien met extra uitgaven te maken. Ook kan het zijn dat u minder inkomsten hebt. Gelukkig zijn er diverse financiële regelingen voor mantelzorgers.

8 regelingen en vergoedingen voor mantelzorgers

1. Mantelzorgwaardering

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om mantelzorgers financieel te ondersteunen. Bent u mantelzorger, dan krijgt u daar jaarlijks een budget voor dat u naar eigen inzicht kunt besteden. Dit heet mantelzorgwaardering.

Bij het Wmo-loket van uw gemeente kunt u navragen welke waardering u kunt krijgen. In sommige gemeenten is dat een financiële tegemoetkoming. Andere gemeenten bieden een mantelzorgpas die korting geeft bij diverse winkels en voorzieningen. Of een jaarlijkse lunch voor mantelzorgers. Op de website van uw gemeente vindt u meer informatie.

2. Extra kinderbijslag

Als u een ernstig ziek of gehandicapt kind heeft dat nog thuis woont, kunt u aanspraak maken op dubbele kinderbijslag. De aanvraag hiervoor doet u bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Voorwaarde is dat uw kind intensieve zorg nodig heeft. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) toetst dit. Het advies van het CIZ hoeft u niet zelf aan te vragen. De Sociale Verzekeringsbank schakelt na uw aanvraag automatisch het CIZ in.

Als u dubbele kinderbijslag krijgt en alleenstaande ouder bent of u of uw partner verdient minder dan zo'n € 4.900 per jaar, kunt u een extra tegemoetkoming krijgen. Dat is elk jaar een vast bedrag. De Sociale Verzekeringsbank geeft meer informatie over de dubbele kinderbijslag voor thuiswonend kind met intensieve zorg.

3. Vergoeding reiskosten

Sommige gemeenten vergoeden de reiskosten van mantelzorgers met een bijstandsuitkering. Informeer bij uw gemeente of en hoeveel reiskosten u vergoed kunt krijgen.

Sommige reiskosten zijn aftrekbaar van de belasting. Dat is het geval als:

  • Uw naaste langer dan een maand wordt verpleegd.
  • De enkele reisafstand tussen uw woning en de plaats waar de zieke wordt verpleegd meer dan 10 kilometer is.
  • U met deze naaste aan het begin van de ziekte een huishouden had.

Is dit het geval, dan mag u 19 cent per kilometer aftrekken van de belasting. En dan mag u alle kosten voor openbaar vervoer en de taxikosten aftrekken.

Behalve reiskosten zijn bijvoorbeeld de uitgaven voor bepaalde hulpmiddelen of extra uitgaven aftrekbaar. De regelingen kunnen per jaar veranderen. Kijk dit na op de website van de Belastingdienst.

4. Parkeervergoedingen

In sommige gemeenten kunt u als mantelzorger voordelig parkeren in de buurt van degene voor wie u zorgt. Informeer bij de gemeente waar hij of zij woont naar de mogelijkheden voor zo’n parkeervergoeding.

5. Meereizen in het openbaar vervoer

Gratis meereizen met degene voor wie u zorgt kan met de OV-Begeleiderskaart. U kunt in aanmerking komen voor deze kaart als uw naaste epilepsie heeft, een visuele beperking, een psychische aandoening of een ernstige loopbeperking. Argonaut Advies beoordeelt de aanvragen. Argonaut geeft meer informatie over de Regeling OV-Begeleiderskaart.

6. Vergoedingen zorgverzekeraars

Ook zorgverzekeraars vergoeden een aantal mantelzorgkosten. Vraag uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

7. Zorgkosten aftrekken van belasting

Zorgt u als mantelzorger voor een chronisch zieke of gehandicapte die bij u in huis woont, dan kunt u de zorgkosten voor deze persoon misschien aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Het gaat hier bijvoorbeeld om zorgkosten voor uzelf en/of uw (fiscale) partner. En om zorgkosten voor inwonende kinderen, ouders, broers en zussen, die van uw zorg afhankelijk zijn. Vooral bij lagere inkomens kan deze aftrek financieel erg aantrekkelijk zijn.

Deze kosten moeten dan wel verband houden met invaliditeit of ziekte. U mag geen kosten aftrekken waar u al een vergoeding voor krijgt uit uw zorgverzekering of de bijzondere bijstand. De Belastingdienst geeft meer informatie over aftrekken van zorgkosten.

8. Tegemoetkoming meerkosten

De persoon die u verzorgt kan in zijn of haar gemeente een beroep doen op een zogenaamde 'Tegemoetkoming meerkosten'. Welke regelingen er zijn, verschilt per gemeente. Kijk daarom op de website van uw gemeente of neem contact op met het Wmo-loket.

Meer over