Laat geen geld liggen bij uw belastingaangifte

Gebruik alle aftrekposten
Doet u jaarlijks aangifte inkomstenbelasting of doet u al jaren geen aangifte meer? In beide gevallen laat u misschien geld liggen, omdat u niet alle aftrekposten gebruikt.

Aftrekposten

Aftrekposten zijn kosten die u maakte en waarmee u de hoogte van uw inkomen op uw belastingaangifte verlaagt. Hierdoor betaalt u minder inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Soms krijgt u door het gebruiken van aftrekposten zelfs geld terug van de belasting.

Drempelbedrag

U mag alleen het deel van de kosten aftrekken dat uitkomt boven een bepaald bedrag: het drempelbedrag. Dit drempelbedrag is gekoppeld aan uw drempelinkomen. De Belastingdienst stelt het drempelbedrag jaarlijks vast.

Kijk naar alle soorten aftrekposten

De informatie op deze website gaat alleen in op de aftrekposten op het gebied van zorgkosten. Op de website van de Belastingdienst vindt u informatie over alle andere aftrekposten, zoals:

  • hypotheekrenteaftrek
  • reiskosten openbaar vervoer
  • levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar
  • giften
  • lijfrente
  • onderhoudskosten rijksmonumentenpand
  • studiekosten/scholingsuitgaven
  • uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis verstandelijk gehandicapten
  • lening aan startende ondernemer
  • restant persoonsgebonden aftrek vorig jaar

U mag tot 5 jaar terug belastingaangifte doen. Op de website van de Belastingdienst vindt u per periode de aftrekposten die u mag opvoeren.