Checklist belastingaangifte 2019

Dit heb je nodig

Deze documenten heb je nodig om aangifte te doen

 • Kopie jaaropgaaf salaris, uitkering en/of pensioen (van beide fiscale partners, indien van toepassing). Vermeld je geboortedatum op de jaaropgaaf. Nog geen jaaropgaaf ontvangen? Dan volstaat een salaris/uitkeringsspecificatie van december 2019 ook.
 • Heb je recht op een Wajong-uitkering? Vermeld dat uitdrukkelijk, want dit staat niet altijd op de jaaropgaaf vermeld.
 • Overige (neven)inkomsten waarop geen loonheffing is ingehouden, zoals pgb, oppasinkomsten, etc. en de gemaakte kosten.
 • Ontvangen partneralimentatie (het totale jaarbedrag). Graag vermelden vanaf welk jaar je de alimentatie ontvangt.

Koopwoning

 • WOZ-waarde belastingjaar 2019 LET OP Deze heb je in het jaar 2019 ontvangen, dus niet van belastingjaar 2019 aanleveren. Heb je in 2019 twee eigen woningen (zowel in binnen- als buitenland) gehad? Dan hebben wij de WOZ-waarde van beide woningen nodig.
 • Heb je een tweede woning, dan willen wij weten of deze verhuurd is en zo ja voor welk bedrag per jaar. Zo niet, dan willen wij weten of deze leeg is en te koop staat, en vanaf welke datum.
 • Hypotheekrenteoverzicht 2019 LET OP Heb je niet het volledige hypotheekbedrag aan de woning besteed? Vermeld dan uitdrukkelijk welk bedrag wél aan de woning is besteed.
 • In 2019 een huis gekocht en/of verkocht? Dan hebben wij een kopie van de notariële afrekening, kopie nota aflossing hypotheek (bij verkoop van je woning) en een kopie van de taxatiekosten nodig.
 • In 2019 een hypotheek overgesloten heeft via de notaris? Dan hebben wij een kopie van de notariële afrekening, kopie nota van aflossing oude hypotheek en een kopie van de taxatiekosten nodig.
 • Erfpachtcanon die je in 2019 eventueel betaald hebt.

Gemaakte kosten

 • Reiskosten (aantoonbaar) naar het werk met openbaar vervoer en niet met eigen vervoer van u of uw fiscale partner. Vermeld wie de reiskosten gemaakt heeft en ook de eventueel ontvangen vergoeding van de werkgever.
 • Studiekosten zonder studiefinanciering en omschrijving ervan van jouzelf of je fiscale partner (niet van de kinderen). Vermeld wie de studiekosten gemaakt heeft en het totale bedrag van eventueel ontvangen studiefinanciering.
 • Vermeld eventuele chronische aandoeningen, zoals COPD, hartfalen, maag- en darmaandoeningen, epilepsie, diverse voorgeschreven diëten, etc. van jouzelf of je fiscale partner per persoon.
 • Niet vergoede ziektekosten boven het wettelijk eigen risico zoals medicijnen, hulpmiddelen, kleding en beddengoed, vervoer naar medisch specialist (het totaal aantal kilometers), aantal kilometers voor ziekenbezoek van je fiscale partner, etc. Graag voor jouzelf en je fiscale partner apart de totalen vermelden. Het deel van het wettelijk eigen risico is niet aftrekbaar.
 • Giften aan ANBI-instellingen (zoek eerst uit of het daadwerkelijk ANBI-instellingen betreffen). Voor periodieke giften hebben wij het RSIN-nummer van de instelling ook nodig.
 • Betaalde partneralimentatie (het totale jaarbedrag). Als je partneralimentatie betaalt, hebben wij de naw-gegevens en geboortedatum van de ontvanger nodig.
 • Eventueel betaalde kosten voor juridische bijstand (advocaat), ter verkrijging van partneralimentatie of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Betaalde en of ontvangen premies

 • Betaalde premie voor arbeidsongeschiktheid (denk ook aan hypotheeklasten beschermer). Vermeld wie de premie heeft betaald, jijzelf of je fiscale partner en het totale jaarbedrag.
 • Betaalde premie voor lijfrenteverzekering. Vermeld voor welke fiscale partner dit van toepassing is en voeg een kopie van het bijbehorende pensioenoverzicht 2019 en de jaaropgaaf 2018 bij.
  LET OP Van je pensioenoverzicht hebben wij die pagina nodig waarop de Faktor A (pensioenaangroei) staat aangegeven (meestal de achterzijde van de laatste pagina). Vermeld ook op de pagina voor welke fiscale partner dit van toepassing is en het totale jaarbedrag.
  LET OP Kun je niet uit je polis opmaken of het een lijfrenteverzekering betreft, bel dan met je verzekeraar (alleen de premies voor een lijfrenteverzekering zijn aftrekbaar).

Vermogen

 • Beginsaldi op 31-12-2018 of 01-01-2019 van al je binnen- en buitenlandse spaar- en betaalrekeningen, als deze in totaal meer dan € 25.000 bedragen voor alleenstaanden of € 50.000 bij fiscale partners. Heb je meer dan de genoemde bedragen, dan hebben wij het financieel jaaroverzicht van alle rekeningen nodig. Heb je groene beleggingen? Vermeld dit er dan uitdrukkelijk bij.
 • Betaalde dividendbelasting vanwege beleggingen. Vermeld wie betaald heeft en het totale jaarbedrag.
 • Eventuele vorderingen, andere tegoeden of onroerend goed (woz-waarde).

Overig

 • Geboortedata thuiswonende kinderen.
 • Bedrag of beschikking van ontvangen Voorlopige Teruggaaf 2019 (niet van 2020). Vergeet niet aan te geven voor welke van de fiscale partners dit van toepassing is.
 • Eventueel betaalde Voorlopige Aanslag 2019 of de beschikking ervan (niet van 2020). Vermeld erbij voor welke fiscale partner dit van toepassing is.

En alles waarvan je denkt dat het van belang kan zijn voor je belastingaangifte.


Tips

 • Stuur nooit originelen op, altijd kopieën!
 • Stuur de polisvoorwaarden van je verzekering niet naar ons op. Deze hebben wij niet nodig. Dit scheelt je geld en het is goed voor het milieu!
 • Als je alle documenten hebt verzameld, kun je deze afvinken op de checklist hieronder (pdf-document). Dan weet je zeker dat je aangifte compleet is.