Kent u de 9 Q’s al?

U kunt op 9 manieren intelligent zijn
Een hoge intelligentie (IQ) willen we allemaal wel voor ons kind. Maar een IQ-test zegt niet alles. Er is bijvoorbeeld ook taalkundige, wiskundige, ruimtelijke, muzikale, emotionele en sociale intelligentie.

De 9 vormen van intelligentie

Veel ouders hebben hoge verwachtingen van hun kind. Vmbo is niet goed genoeg, hun kind moet minstens naar de havo of liever nog het vwo. Maar waarom zou een kind meteen ‘dom’ zijn als het geen kei is in rekenen, taal of ruimtelijk inzicht? Volgens de Amerikaanse psycholoog Howard Gardner zijn er maar liefst 9 manieren waarop we intelligent kunnen zijn:

1. Taalkundige intelligentie (TQ)

U kunt uzelf goed uitdrukken in gesprekken en op papier. En leert makkelijk een vreemde taal. Net als veel schrijvers, journalisten, taalkundigen en politici.

2. Wiskundige intelligentie (WQ)

U kunt goed uit de voeten met getallen. U blinkt uit in logisch denken, en u kunt problemen grondig analyseren en wetenschappelijk onderzoeken. Net als veel wiskundigen, wetenschappers en filosofen.

3. Ruimtelijke intelligentie (RQ)

Als iemand iets vertelt vormt u zich daar een beeld van in uw hoofd. U hebt het talent de ruimte naar uw hand te zetten. Zo weet u waar de bank het beste tot zijn recht komt. Ook heeft u een sterk richtingsgevoel. Net als veel schilders, beeldhouwers, architecten en piloten.

4. Muzikale intelligentie (MQ)

U heeft gevoel voor ritme, melodie en toonhoogte. U hoort het wanneer iemand vals of uit de maat zingt. Misschien speelt u zelf ook een muziekinstrument. Net als veel muzikanten, zangers en componisten.

5. Lichamelijke intelligentie (LQ)

U bent handig, u heeft een goede oog- handcoördinatie, en u kent de grenzen van uw lichaam. Waarschijnlijk sport u graag, of doet u iets met uw handen. Net als veel atleten, sporters, dansers, maar ook chirurgen.

6. Naturalistische intelligentie (NQ)

U bent graag buiten en u voelt zich verbonden met de natuur . Net als veel boeren, biologen en boswachters.

7. Existentiële intelligentie (ExQ)

Waarom leven we? Wat gebeurt er na de dood? U bent veel bezig met existentiële vragen. Net als theologen, filosofen en psychologen. 

8. Interpersoonlijke intelligentie (InterPQ)

U voelt andere mensen haarfijn aan. U kunt goed communiceren en maakt makkelijk contact. In die zin zou u ook kunnen spreken van sociale intelligentie. Veel docenten, politici, therapeuten en maatschappelijk werkers scoren hoog op deze Q.

9. Intrapersoonlijke intelligentie (IntraPQ)

Anders dan interpersoonlijke intelligentie, gaat het hier om de kennis die u over uzelf heeft. Oftewel: emotionele intelligentie. U weet wat u wilt, voelt en kunt. En u kent uw eigen talenten en beperkingen. Net als veel psychologen, coaches en spirituele leiders.

Espria Ledenvereniging werkt nauw samen met: Icare, Evean, Zorggroep Meander, GGZ Drenthe, Icare Jeugdgezondheidszorg, De Trans en Zorgcentrale Noord.