Laatste wens? Leg het vast

Denk nu al na over wat u wilt en niet wilt rondom uw levenseinde
U heef vast wel eens nagedacht over wat u wilt en wat u juist niet wilt rondom uw levenseinde. Als u dit nu vastlegt weten uw arts, verzorgers en naasten straks zeker dat ze handelen naar uw wensen.

Verschillende manieren om uw wensen vast te leggen

Er bestaan verschillende manieren om uw wensen rondom en na uw levenseinde vast te leggen. Hieronder vindt u een beknopte uitleg per manier.

Uw wensen rondom uw levenseinde

Wilsverklaring: medisch handelen

In een wilsverklaring legt u uw wensen vast rondom medische handelingen tijdens uw laatste levensdagen. Dit document is erg belangrijk als u weet dat er een moment komt waarop u niet meer kunt zeggen wat uw wensen en grenzen zijn.

 • In een wilsverklaring omschrijft u bijvoorbeeld:  
  • pijnbestrijding en verlichting van ondraaglijk lijden;
  • wel of niet reanimeren;
  • het doneren van organen.
 • Een wilsverklaring stelt u zelf op of u gebruikt een standaard wilsverklaring. Een zelf opgestelde wilsverklaring is met datum en handtekening even rechtsgeldig als een verklaring van de notaris of een vereniging.
 • Bespreek uw wilsverklaring altijd met uw huisarts en vraag of deze het document opneemt in uw medisch dossier. Wilt u op een later moment iets wijzigen? Dit kan altijd.
   

Levenstestament

Anders dan bij een gewoon testament, is een levenstestament al geldig tijdens uw leven. In dit testament legt u zowel de zorgwensen vast rondom uw laatste levensdagen als uw wensen na uw overlijden.

 • Denk aan:
  • uw voorkeur voor een verzorgingstehuis of zorgorganisatie;
  • verzorging en medische zaken;
  • financiën;
  • de voortzetting van schenkingen of donaties;
  • de verzorging van uw huisdier.
 • U regelt een levenstestament bij een notaris en laat deze opnemen in het Centraal Testamenten Register.
   

Volmacht

Met een volmacht wijst u iemand aan die uw belangen behartigt en namens u optreedt als u dat niet meer kunt.

 • Mogelijke volmachten zijn: uw partner, een familielid, goede vriend of iemand anders.
 • Ook belangrijk is het soort volmacht dat u geeft: 
  • Bij een algehele volmacht mag de gevolmachtigde beslissen waar dat maar nodig is. Tot zeer belangrijke en vergaande beslissingen aan toe.
  • Bij een bijzondere volmacht geldt de belangenbehartiging alleen voor één bepaald doel. 
  • Met een bankvolmacht geeft u de gevolmachtigde toestemming om uw betaalrekening te beheren.
 • Een volmacht maakt u zelf of u laat de notaris dit doen. Als de notaris uw volmacht opstelt controleert deze of u wilsbekwaam bent op het moment dat u uw wensen vastlegt en uw handtekening zet. Dit voorkomt discussie achteraf. Bovendien kunt u bij de notaris meer bevoegdheden toekennen aan de gevolmachtigde dan wanneer u zelf een volmacht opstelt (een onderhandse volmacht).
   

Niet-reanimerenpenning

Heel anders is de verklaring ‘niet-reanimeren’ die u in de vorm van een penning om uw hals draagt. Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) mogen professionele hulpverleners, zoals artsen en verpleegkundigen, u dan niet reanimeren.

 • U moet de penning duidelijk zichtbaar dragen. Als hulpverleners de penning niet direct zien, verlenen zij hulp.
 • Een tatoeage die aangeeft dat u niet wilt dat de verzorgers u reanimeren, is ook rechtsgeldig volgens minister Edith Schippers.

Uw wensen na uw overlijden

Testament

In een testament legt u verschillende zaken vast die in werking treden op het moment dat u overlijdt.

 • Denk aan:
  • Wie zorgt er voor de kinderen als beide ouders zijn overleden?
  • Wat gebeurt er met mijn bezittingen?
 • Een notaris moet uw testament opmaken. Anders is het niet rechtsgeldig. U bent overigens niet verplicht om een testament op te stellen. U kunt ook een codicil schrijven.
   

Codicil

Een codicil is een brief waarin u zelf uw opschrijft wie uw bezittingen krijgt na uw overlijden. En hoe u wilt dat uw uitvaart eruit ziet. U hoeft hiervoor niet naar de notaris. Als u uw lichaam ter beschikking wilt stellen aan de wetenschap, schrijft u ook dit in het codicil op.

 • Bewaar het codicil bij uw belangrijke (verzekerings)papieren. Geef eventueel een kopie bij de notaris in bewaring.
 • Een codicil is even rechtsgeldig als een testament.
 • Laat uw naasten weten dat u een codicil heeft en waar of bij wie dit ligt.
   

Wensenformulier

In een wensenformulier legt u nauwkeurig vast hoe u uw uitvaart voor u ziet. Het beste bewaart u dit formulier bij uw belangrijke (verzekerings)papieren. Of u geeft het formulier in bewaring bij uw notaris. U vindt voorbeelden van wensenformulieren bij uw uitvaartverzekering of op de site van een begrafenisondernemer.

Vragen?

Heeft u na lezing van dit artikel nog vragen over het tijdig vastleggen van uw wensen? Neem dan contact op met een van onze ledenconsulenten.