Regelwerk na overlijden

Na het overlijden van een dierbare is er vaak veel werk te doen. Regel stap voor stap alle zaken.
Wanneer een naaste van u overlijdt komt er veel op uw af. Zaken regelen, beslissingen nemen. Wij helpen u stap voor stap door alle regelzaken heen.

Wat doet de huisarts?
Na een overlijden licht u als eerste de (huis)arts in. Hij komt langs, stelt vast dat de persoon is overleden en maakt een zogenaamde A- en B- verklaring op.

 • De A-verklaring is de officiële doodverklaring. De B-verklaring geeft aan wat de doodsoorzaak is. Deze gaat naar het Centraal Bureau voor de Statistiek. De A- en B-verklaring moeten samen binnen zes dagen na het overlijden bij de burgerlijke stand zijn.
 • De burgerlijke stand maakt vervolgens een akte van overlijden op. Vraag om een uittreksel, deze akte heeft u nodig voor de verdere afhandeling.

Wat doet de begrafenisondernemer?
Een begrafenisondernemer is niet verplicht, maar neemt u wel veel werk uit handen. Controleer bij de eventuele uitvaartverzekeraar of deze een begrafenisondernemer regelt of dat u er zelf één mag kiezen. Vraag de verzekeraar altijd of deze meerkosten in rekening brengt voor het regelen van een begrafenisondernemer. En zo ja, hoeveel. Schakelt u een begrafenisondernemer in? Dan is het gebruikelijk dat deze de aangifte en akte van overlijden voor u regelt.

Vraag calamiteitenverlof
Werkt u? Vraag dan zo snel mogelijk om calamiteitenverlof bij uw werkgever. Geef ook aan hoe lang het verlof duurt. Uw werkgever mag een redelijk verzoek om calamiteitenverlof niet weigeren. Wel kan het zijn dat er in uw cao andere afspraken staan op dit vlak. Als dat zo is gelden deze afspraken.

Onderzoek de laatste wensen
Kijk of de overledene zijn of haar laatste wensen heeft vastgelegd. Bijvoorbeeld in een testament, een levenstestament, codicil, wensenformulier of laatste wilsbeschikking.

 • Zoek in de administratie, op de computer of in de kluis of er een laatste wil in de woning is.
 • Als u geen testament vindt en andere familie of vrienden weten het ook niet, biedt het Centraal Testamenten Register uitkomst: hierin staan alle ooit geregistreerde testamenten.
 • In het donorregister vindt u eventuele wensen over orgaandonatie.

Check de uitvaartverzekering
Heeft de overleden persoon een uitvaartverzekering? Breng de verzekeraar dan direct op de hoogte van het overlijden. Weet u niet zeker of de overledene een uitvaartverzekering had? Vraag dan aan het Verbond Van Verzekeraars of er een polis is.

Wie betaalt de uitvaart?
Wat een uitvaart kost is afhankelijk van: de uitvaartverzekering, wat u zelf regelt en wat de begrafenisondernemer regelt. Uw begrafenisondernemer kan u hier alles over vertellen.

 • Blijven er kosten over? Overleg met bloed- en aanverwanten wie de kosten kan en wil dragen.
 • Zijn er geen nabestaanden bekend of kunnen deze de uitvaart niet betalen? Dan heeft de gemeente de plicht om de uitvaart te verzorgen.
 • Voor familieleden die wel willen, maar niet kunnen betalen is er Bijzondere Bijstand. Informeer hiernaar bij uw gemeente.

Zeg abonnementen en social media accounts op
Deze laatste stap in alle regelzaken heeft geen spoed. Toch is het slim hier niet al te lang mee te wachten. De overledene kan allerlei abonnementen en lidmaatschappen op naam hebben die veel geld kosten.

 • Het eenvoudigst zegt u op via de opzegdienst. Dit kost u eenmalig € 49,-.
 • Doet u alle opzeggingen zelf denk dan aan de volgende abonnementen: telefoon, tv, internet, verzekeringen, gas/water/licht, tijdschriften en kranten, cursussen, sportschool, hobbyclub, goede doelen, loterijen, online accounts (Netflix, Spotify) et cetera.
 • De burgerlijke stand geeft het overlijden door aan: de Sociale Verzekeringsbank, de belastingdienst, de grote pensioenfondsen, het UWV, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, Onroerende zaakbelasting WOZ, afvalstoffenheffing en rioolrecht.
 • Beëindig ook de social media accounts. Bekijk ons handige overzicht in het artikel 'Sociale media na uw dood'.

Emotionele en praktische ondersteuning
Als de uitvaart en de bijbehorende hectiek achter de rug is krijgt u tijd om te rouwen. Ook dan is er hulp voor u. In emotionele en praktische zin. De ledenvereniging biedt u diverse handvatten voor deze verdrietige periode. Zoals ledenhulp voor enkele of meerdere uurtjes gezelschap en hulp of een huisbezoek van de ledenconsulent voor advies en ondersteuning in deze nare tijd. Maar u kunt ook denken aan maaltijdservice aan huis. Zo hoeft u in deze verdrietige periode niet zelf te koken, maar eet u toch verantwoord.