Hulp bij borstvoeding

Steun uit de omgeving is heel belangrijk
Alita van Keulen is lactatiekundige bij Icare Jeugdgezondheidszorg en helpt vrouwen bij de borstvoeding. Bijvoorbeeld als de voeding niet op gang komt of als het voeden pijnlijk is. Alita schrijft regelmatig blogs over haar werk. In dit blog lees je hoe belangrijk het is dat er steun is vanuit de omgeving als je als moeder borstvoeding wilt geven.

Vaders hebben ook een belangrijke rol bij borstvoeding

"Wanneer ik op huisbezoek kom, zie ik vaak dat vaders snel de neiging hebben zich wat afzijdig te houden bij het gesprek. En dat is geen onwil. Het is juist belangrijk om vaders bij het gesprek te betrekken. Hun belangrijke rol bij het slagen van de borstvoedingsperiode wordt nogal eens vergeten.

Samen maak je het besluit

Ik betrek de partner bij het gesprek; ook met de motivatie dat het belangrijk is dat je samen achter het besluit staat dat je kind borstvoeding krijgt en elkaar daarin steunt. Ik begrijp ook best dat vaders soms zeggen “Stop er maar mee.” wanneer het niet goed gaat met de borstvoeding. Diegene waar je het meest om geeft  pijn te zien lijden door bijvoorbeeld kloven is heel naar. Maar de moeder wil het dan graag toch nog een kans geven, en heeft het liefst dat haar partner een arm om haar schouder legt en zegt:” Kom we gaan het nog proberen.”

Bespreek met elkaar wat je ervan verwacht

Voor veel moeders is de keuze voor borstvoeding heel vanzelfsprekend. Het hoort letterlijk bij hun lijf. Bij mannen ontbreekt deze vanzelfsprekende, lichamelijke factor. Vandaar dat het goed is daar bewust van te zijn. Maar ook duidelijk je verwachtingen naar elkaar uit te spreken. Vaak kom je dan tot de mooiste gesprekken.

Ervaring van moeders en schoonmoeders

Laten we het belang van (schoon)moeders ook niet vergeten in deze. Welke voedingservaring hebben zij zelf gehad met hun eigen kinderen, die nu weer kinderen krijgen. Hebben ze zelf borstvoeding gegeven of niet?  Dat kan hun blik verkleuren wanneer het gaat over borstvoeding en hun eigen kleinkind. Ook hier het gesprek over aangaan kan helpen Wat is de reden dat ze bepaalde adviezen geven? Ontbreekt de kennis? Werden deze adviezen 30 jaar geleden gegeven? Hoe goedbedoeld ook, ouders zitten niet altijd op ongevraagd advies te wachten.

Ik was een poosje geleden op huisbezoek waar de schoonmoeder een sleutel had van het huis van haar zoon en schoondochter, die nu dus een kindje hadden gekregen. Ze kwam te pas en te onpas binnenlopen met goedbedoelde adviezen over de voeding. Ook wanneer het niet uitkwam. Wanneer je dit als zoon of schoondochter vervelend vindt zal je het moeten gaan bespreken, omdat het op gegeven moment kan irriteren en escaleren. Gelukkig konden ze er in dit geval goed met elkaar over praten."

Gratis advies voor leden

Heb jij net een kindje gekregen en wil je borstvoeding of moedermelk uit de fles geven? En heb je hulp nodig? Je regelt snel en gemakkelijk een afspraak bij de lactatiekundige. Als lid van de ledenvereniging heb je jouw lidmaatschapsgeld direct terugverdiend! Een lidmaatschap kost €21,50 per jaar en je krijgt advies ter waarde van  €170,-!

Meer blogs lezen?

Alita schrijft meer blogs. Op de website van Icare Jeugdgezondheidszorg lees je wat Anita tegenkomt in haar werk als lactatiekundige en geeft ze tips en advies.