Ledenraad

Voor de belangen van 330.000 leden
De ledenraad behartigt de belangen van de 330.000 leden van de ledenvereniging. De 18 leden van de ledenraad bepalen de koers van de ledenvereniging. Daartoe nemen zij besluiten over begroting, jaarrekening, jaarplannen en beleidsplannen. Zij zijn thuis in de wereld van welzijn, wonen en zorg en in de samenleving, en weten wat belangrijk is voor onze leden. Maar vooral zijn zij ambassadeur van de ledenvereniging!

Zo werkt de ledenraad

Zittingsperiode

De leden van de ledenraad zitten 3 jaar in de ledenraad. Deze zittingsperiode kan maximaal 2 keer met 3 jaar worden verlengd. 

Regio's

De leden van de ledenraad vertegenwoordigen de 4 regio's van het werkgebied van de ledenvereniging, te weten Drenthe, Overijssel, Veluwe en Noord-Holland.

Vergaderingen

De ledenraad vergadert 4 keer per jaar, afwisselend in Zwolle en Amersfoort.