Gezinshuis Het Huis van de Straat

Thesaurus
(89) adviezen
(18647) gezinscoaching
(1160) gezinshuizen
(45819) maatwerkvoorzieningen
(2279) ouderlijk gezag

Het Huis van de Straat biedt een veilige thuishaven aan kinderen van wie de ouders of verzorgers dat tijdelijk niet kunnen. Het Huis van de Straat wil zoveel mogelijk een gewone thuissituatie creëren waar veiligheid een gegeven is en waar duidelijke normen en waarden het kader vormen voor de zelfontplooiing

Postadres


Nederland

Bezoekadres


Nederland

E-mail adres
hethuisvandestraat@gmail.com
Toon NAW
On
Gebied
  • Provincie: Overijssel
  • Gemeente: Dinkelland
  • Plaats: Denekamp
  • Provincie: Overijssel
  • Gemeente: Hof van Twente
  • Plaats:
Uitsluiten zoekresultaten
Off
Publicatie wijzigingsdatum
Dutch
Score
2