GGD Geïntegreerde Voorzieningen West

Thesaurus
(5981) budgetbeheer
(16524) dak- en thuislozen
(4425) drugsverslaafden
(3875) drugsverslaving
(1864) maatschappelijk werk
(1956) methadonverstrekking
(3057) thuislozenzorg

In een Geïntegreerde Voorziening verlenen de gemeente Amsterdam Werk en Inkomen en de Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD) samen met andere organisaties zorg en hulp aan Amsterdammers met psychiatrische problemen en/of een verslaving. De verschillende hulpverleners (artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, budgetconsulenten en klantmanagers) werken in één gebouw samen. Niet in iedere

Postadres

Elisabeth Wolffstraat 2
1052RR Amsterdam
Nederland

Bezoekadres

Elisabeth Wolffstraat 2
1052RR Amsterdam
Nederland

Subnaam organisatie
Geïntegreerde Voorzieningen West
Telefoonnummer
Toon NAW
On
Gebied
  • Provincie: Noord-Holland
  • Gemeente: Amsterdam
  • Plaats:
Uitsluiten zoekresultaten
Off
Publicatie wijzigingsdatum
Dutch
Score
2