Uw aanvullende zorgverzekering vergoedt (een deel)

Bel uw zorgverzekeraar

Heeft u een aangepaste stoel, loopfiets, bril, lenzen, speciaal tuingereedschap, lichttherapielamp of ander hulpmiddel nodig? Krijgt u dit niet gratis en vergoeden ook de Wmo of Wlz uw hulpmiddel niet? En heeft u een aanvullende zorgverzekering? Dan loont het de moeite om uw zorgverzekeraar te vragen of deze via uw aanvullende zorgverzekering (een deel van) de kosten vergoedt. 

  • Of en hoeveel uw zorgverzekeraar vergoedt hangt af van het hulpmiddel en hoe u aanvullend verzekerd bent.
  • De verzekeraar vraagt meestal om een verwijzing of een toelichting van de behandelend arts.
  • Soms betaalt u voor een hulpmiddel een eigen bijdrage. Informeer hier naar tijdens het gesprek met uw zorgverzekeraar.
  • En vraag tot slot ook altijd of de verzekeraar u de hulpmiddelen in eigendom aanbiedt of dat u het artikel in bruikleen krijgt.

Terug naar het hoofdartikel.