Onderzoek naar Mantelzorg

Informatie over mantelzorg vooral via de digitale nieuwsbrief
Wat vinden mantelzorgers belangrijk en aan welke hulp hebben ze behoefte? Dit wilden we begin dit jaar van jou weten in het onderzoek Mantelzorg. Alle panelleden ontvingen het onderzoek, dus ook de mensen die mogelijk geen mantelzorg verlenen. Uit het onderzoek blijkt dat leden bij mantelzorg vooral denken aan hulp bieden aan naasten. Dit kunnen familie, vrienden en buren zijn, maar ook ieder ander die dat nodig heeft.

Wat vinden mantelzorgers belangrijk en aan welke hulp hebben ze behoefte? Dit wilden we begin dit jaar van jou weten in het onderzoek Mantelzorg. Alle panelleden ontvingen het onderzoek, dus ook de mensen die mogelijk geen mantelzorg verlenen. Uit het onderzoek blijkt dat leden bij mantelzorg vooral denken aan hulp bieden aan naasten. Dit kunnen familie, vrienden en buren zijn, maar ook ieder ander die dat nodig heeft.

Verder maakt vier op de vijf panelleden gebruik van een vergoeding voor hun mantelzorg. Daarbij heeft een derde van de panelleden moeilijkheden bij regelzaken en één op de tien weleens tegenslag op vakantie bij mantelzorg. We zien dat vakantie en mantelzorg leden aanspreekt; vier op de vijf leden wil meer weten over mantelzorg en vakantie. Tot slot gaf je aan dat je informatie over mantelzorg vooral wilt ontvangen via de digitale nieuwsbrief. Wensen die we zeker gaan uitvoeren!