Onderzoek test Persoonsalarm

Het aanmeldformulier is in gebruik
Het onderzoek test Persoonsalarm gaf de ledenvereniging inzicht in hoe duidelijk en gebruiksvriendelijk leden het aanmeldformulier voor Persoonsalarm vinden. En de begeleidende tekst op de website.

We verzamelden alle verbeterpunten voor het aanmeldformulier en de website. De conclusie van de onderzoeksresultaten was, dat met een paar kleine aanpassingen op de het aanmeldformulier en de website, we het aanmeldformulier in productie konden nemen.

De belangrijkste aanpassingen die zijn doorgevoerd op het aanmeldformulier:

  • Engelse termen zijn zoveel mogelijk vervangen door Nederlandse termen.
  • Informatie bij enkele vragen is verkort of weggehaald.
  • Binnen één rubriek werd gevraagd iets twee keer in te vullen (zoals een telefoonnummer), dat is weggehaald.

We willen het aanmeldformulier nog gebruiksvriendelijker maken. De belangrijkste aanpassingen die wij bij een volgende versie willen doorvoeren:

  • Bij sommige vragen komt een duidelijker uitleg en vooral ook waarom de vraag wordt gesteld.
  • Manier van invullen van de geboortedatum duidelijker maken.
  • Manier van invullen van het telefoonnummer duidelijker maken.

Resultaten onderzoek test Persoonsalarm