Ontevreden over de zorg?

Zeg altijd wat u op uw hart heeft. Bespreek uw ontevredenheid.
Problemen met een zorgverlener? Ga met elkaar in gesprek. Komt u er samen niet uit, dan zijn er verschillende instanties bij wie u uw ontevredenheid kunt melden.

Wanneer u gezondheidsproblemen heeft of ondersteuning wilt gaat u naar de huisarts, specialist of andere zorgverlener. Hij moet uw problemen serieus nemen en eventueel actie ondernemen. Bent u niet tevreden? Ga dan in gesprek met de zorgverlener. 

Ga in gesprek
Het is belangrijk dat u direct laat weten dat u niet tevreden bent. In een gesprek legt u uit wat u tegenvalt, waar u problemen mee heeft of wat uw klacht is. De zorgverlener kan zich dan verweren en antwoord geven op uw vragen en één en ander verduidelijken. Wellicht komt u er in dit gesprek samen uit en zijn verdere stappen niet nodig.

Klacht indienen
Heeft een gesprek niet geholpen? Dan kunt u dit melden bij verschillende instanties. Bijvoorbeeld bij de klachtenfunctionaris. (Lees hieronder meer over de taak van de klachtenfunctionaris.) Of dien een officiële klacht in. In een brief geeft u aan wat uw klacht is en wat u verwacht van de zorgverlener. Hij heeft zes weken de tijd op uw brief te reageren. Deze termijn mag hij éénmalig met vier weken verlengen.

Klachtenfunctionaris
Komt u er samen niet uit of vindt u het lastig uw klacht onder woorden te brengen? Maak dan gebruik van een klachtenfunctionaris. De hulp van deze functionaris is gratis. Zij adviseert, bemiddelt en helpt u bij het vinden naar een oplossing. Ook kan zij u informeren bij welke instanties u terecht kunt met uw klacht. Vanaf 2017 moet elke zorgverlener een klachtenfunctionaris hebben. Heeft uw zorgverlener deze nog niet, dan kunt u dit melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg.

Klachtencommissie
Elke zorgverlener moet volgens de wet ‘kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ook een klachtencommissie én klachtenreglement hebben. Deze commissie is onafhankelijk en in het reglement staat hoe de commissie uw klacht behandelt. Dien uw klacht schriftelijk in en geef aan wat u wilt bereiken of waarover u een uitspraak wilt. In de klachtenregeling van zorgorganisaties Icare, Evean, Zorggroep Meander en De Trans leest u hoe zij klachten van cliënten behandelen.

Geschillencommissie
Heeft de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet geholpen? En komt u er met de zorgverlener niet uit. Dan kunt u een klacht indienen bij de geschillencommissie. Deze commissie is onpartijdig en onafhankelijk. Komt de geschillencommissie tot een uitspraak, dan is de arts verplicht zich hieraan te houden. Vanaf 2017 moet elke zorgverlener aangesloten zijn bij een geschillencommissie. Er zijn geschillencommissies voor diverse soorten zorg. Zoals voor apothekers, huisartsen of verloskunde. Het indienen van een klacht bij de geschillencommissie kost u € 52,50.

Rechtbank
Vindt u dat u schade heeft geleden door de behandeling van de zorgverlener? Dan kunt u een klacht indienen bij de civiele rechter. Als u vermoedt dat de zorgaanbieder een strafbaar feit heeft gepleegd, kunt u dat melden bij de politie. Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft meer informatie over uw mogelijkheden bij de rechtbank.
Houd er wel rekening mee dat een rechtszaak vaak langer duurt en duurder is dan bijvoorbeeld een geschillencommissie. Eist u een schadevergoeding en is het bedrag hoger dan € 5.000,-? Dan moet u zich laten bijstaan door een advocaat. Beslis zelf welke optie voor u de beste is.

Tip
Check of de rechtsbijstandverzekering u kan helpen. Als lid van de ledenvereniging ontvangt u 5% korting op deze verzekering bij Univé.

Tevreden? Meld uw ervaring
Bent u juist tevreden over de zorg? Meld het op de website Zorgkaart Nederland van de patiëntenfederatie Nederland. Met uw ervaring en waardering helpt u andere patiënten bij het maken van een keuze voor een arts of specialist.

Meer over