Particuliere huishoudelijke hulp. Dit zijn uw rechten en uw plichten

Zorg dat u op de hoogte bent voordat u een hulp inschakelt
Wanneer u een particuliere hulp in de huishouding inhuurt heeft u een aantal rechten en plichten. Hieronder vindt u de belangrijkste. Deze informatie geldt niet voor hulp via de Wmo.

Taken in de huishouding

Wanneer u via de ledenvereniging particuliere huishoudelijke hulp aanvraagt, bepaalt u zelf welke taken deze hulp uitvoert. Er zijn geen beperkingen, behalve dat u de hulp geen gevaarlijke dingen mag laten doen. U mag bijvoorbeeld niet vragen of de hulp op een ladder de ramen wil lappen. En wel vragen om naast het poetsen, de was en strijk te verzorgen of bijvoorbeeld melk te kopen bij de supermarkt.

‘Witte werkster'

Huurt u als particulier een huishoudelijke hulp in via de ledenvereniging, dan is dit een zogeheten ‘witte werkster’. U heeft een officiële werkrelatie, maar de hulp regelt zelf alle belastingverplichtingen.

Regeling dienstverlening aan huis

Huurt u als particulier een andere particulier in voor huishoudelijke werkzaamheden? En werkt deze niet meer dan drie dagen per week bij u? Dan geldt de ‘regeling dienstverlening aan huis’. U hoeft verder niets te regelen met de belastingdienst. Let wel op: ook als iemand één uur per dag komt poetsen of andere werkzaamheden verrichten, geldt dit als één hele werkdag.

Uurloon, ziekte- en vakantiegeld

Huurt u als particulier een huishoudelijke hulp in via de ledenvereniging, dan is alles op het gebied van ziekte- en vakantiegeld al geregeld. Huurt u buiten de ledenvereniging als particulier een particuliere hulp in, dan moet u deze minstens het minimumloon van € 8,50 betalen. Wordt uw particuliere hulp ziek, dan moet u maximaal zes weken lang 70% van het loon doorbetalen. Gaat uw hulp op vakantie, dan heeft deze recht op 8% vakantiegeld over het minimum loon dat u betaalt. Tijdens de vakantie  betaalt u de hulp door. Uw hulp heeft recht op vier keer het aantal gewerkte uren per week vakantie.

Verzekeringen

  1. Maakt uw particuliere huishoudelijke hulp tijdens het schoonmaken of opruimen in huis iets kapot? Dan bent u hier zelf voor aansprakelijk. U moet deze schade zelf doorgeven aan uw eigen verzekeraar. Of zelf de kosten van de reparatie/vervanging betalen.
  2. Heeft u geen verzekering voor schade aan uw eigen spullen en wilt u dit wel? Sluit deze dan alsnog af. De ledenvereniging bedong een aantrekkelijke korting voor u bij Univé. Wilt u dit niet? Informeer dan bij de schoonmaakorganisatie of deze een verzekering aanbiedt.
  3. Let op: huurt u een particuliere hulp in via de ledenvereniging? Dan kunt u bij de leverancier van deze huishoudelijke hulp voor € 10,- per jaar een verzekering afsluiten voor schade die de hulp bij u in huis veroorzaakt. Het verzekerde bedrag is € 2.500,- en er geldt geen eigen risico. Schade onder de € 100,- vergoedt deze verzekering niet.
  4. Zorgt uw particuliere hulp tijdens het schoonmaken of opruimen in uw huis voor schade bij anderen? Stoot zij bijvoorbeeld al poetsend een kop koffie over uw visite? Dan bent u voor deze schade aansprakelijk. Hiervoor heeft u een WA verzekering nodig. Wilt u dit niet, dan betaalt u zelf de eventuele herstel- of vervangingskosten.
  5. Let op: huurt u een hulp in via de ledenvereniging dan bent u verplicht een WA verzekering te hebben voor schade. Heeft u er nog geen? Wij regelden voor onze leden een aantrekkelijke korting op deze verzekering via Univé.
  6. Tot slot moet u er ook voor zorgen dat uw hulp veilig kan werken. Dus:  een schoonmaaktrapje dat stabiel is, niet op een ladder laten staan, werkhandschoenen et cetera. Doet u dit niet en gebeurt er iets, dan bent u aansprakelijk voor het lichamelijk letsel van de hulp.
  7. Punt 1, 3 en 5 gelden ook wanneer u uw hulp niet via een officiële organisatie inhuurt en zelf uitbetaalt.

Meer over