Sociale media na uw dood

Voorkom dat u of uw naaste ongewenst 'doorleeft' op social media
Wilt u voorkomen dat u straks ongewenst online doorleeft? Of overleed uw naaste en wilt u diens social media accounts opheffen? Dit zijn de ophefprocedures van de bekendste sociale netwerken van dit moment.

Facebook account: nu bepalen wie straks uw profiel beheert

Facebookvoogd toewijzen
Met de Facebookvoogd van Facebook bepaalt u bij leven wie er na uw dood uw Facebook account beheert. Dat werkt als volgt:

 1. Log in op facebook.
 2. Klik rechtsboven op het pijltje naar beneden en kies 'instellingen'.
 3. Ga naar het tabblad 'beveiliging'.
 4. Kies voor 'contactpersoon herdenkingsstatus'.
 5. Vul de gegevens in van de persoon die uw profiel mag beheren na uw overlijden.

Facebook laten verwijderen
Of u geeft nu al aan wie uw facebook account mag verwijderen na uw dood. Dit gaat als volgt:

 1. Stap 1 tot en met 3 zijn gelijk aan het aanwijzen van een voogd (zie hierboven).
 2. Klik op 'contactpersoon voor het afwikkelen van zaken na overlijden'.
 3. Klik op 'ervoor zorgen dat het account permanent wordt verwijderd' en volg de instructies op het scherm.

Facebook account verwijderen na overlijden

Wilt u het account van uw overleden naaste opheffen? Dan moet u bij facebook aantonen dat u een naast familielid of executeur bent. Dit doet u bijvoorbeeld met een geboortebewijs. Daarnaast wil facebook een bewijs van overlijden, zoals een kopie van de overlijdensakte. Scan alle gevraagde informatie in en stuur facebook vervolgens via de volgende link een verzoek om het facebook account te verwijderen

LinkedIn: account naaste opheffen

Bij LinkedIn is het alleen mogelijk om na iemands overlijden het account op te heffen. U moet als naaste dit formulier voor LinkedIn invullen en opsturen. Ook nu is een scan van de overlijdensakte nodig. Zo weet LinkedIn zeker dat het niet om een valse melding gaat.

Twitter: account naaste opheffen

Om het Twitter account van de overledene op te heffen stuurt u Twitter via deze link een verzoek tot opheffing. Deze is overigens alleen in het Engels beschikbaar. Twitter neemt contact met u op voor aanvullende informatie: u krijgt de vraag om een kopie van uw ID op te sturen en bewijs te leveren dat de persoon is overleden.

Instagram: account naaste opheffen

Instagram werkt op dezelfde manier als Twitter. Gebruik deze link om Instagram te verzoeken het account van uw naaste op te heffen. Bij overtuigend bewijs heft Instagram het account op.

Pinterest: account naaste verwijderen

Ook Pinterest biedt de optie om het account van een 'pinner' te verwijderen. Dit gaat per mail met daarin:

 • uw naam;
 • naam en e-mailadres van de overledene en een link naar het Pinterest account;
 • een bewijs van overlijden (zoals een overlijdensakte);  
 • een bewijs van uw band met de overledene (bijvoorbeeld een geboorteakte).

Google: geen garantie opheffing

Had uw dierbare een account bij Google (Google+, Gmail, Youtube), dien dan via deze link het verzoek tot opheffing van het account in. Google beoordeelt uw verzoek, maar garandeert niet dat zij het account ook daadwerkelijk verwijdert.

Heeft u al een social media testament?

De Nederlandse Uitvaart Verzekerings Maatschappij (NUVEMA) bedacht het social media testament. Hierin geeft u aan van welke media u gebruik maakt en wat uw gebruikersnaam en eventueel uw e-mailadres is. Zo weten nabestaanden direct wat uw wensen en gebruikersgegevens zijn. Informeer bij uw uitvaartverzekering of deze ook een dergelijk testament heeft of gebruik het testament van de NUVEMA.

De rest van uw digitale erfenis

Het regelen van uw digitale erfenis beperkt zich niet alleen tot online accounts op social media. U heeft op uw computer ook veel bestanden staan, zoals foto's. Hebben uw nabestaanden hier toegang toe na uw overlijden? Of heeft u alles beveiligd met een wachtwoord of code? Bespreek ook dit met een naaste die u vertrouwt. Of leg een brief neer waarin staat wat er na uw dood met uw bestanden moet gebeuren en hoe mensen toegang hebben tot uw computer.

Meer over