3.500 leerlingen hebben na de basisschool een taalachterstand

Lezen is erg belangrijk
Leesproblemen starten al op jonge leeftijd, omdat scholen geen prioriteit geven aan het leren lezen in de jongste groepen. Eén op de drie basisscholen heeft het onderwijs voor technisch lezen niet op orde, aldus de Onderwijsinspectie.

Dat is zorgelijk, want hierdoor daalt de kans op werk of een vervolgopleiding. De risico's voor kinderen die onvoldoende taalvaardig zijn, zijn groot. Omdat zij moeite hebben met het lezen van brieven van bijvoorbeeld de Belastingdienst en de gemeente is de kans op schulden groter. Ook het schrijven van een sollicitatiebrief is lastig. Door een laag taalniveau stapelen de problemen zich vaak op en is er een grotere kans om terecht te komen in armoede of criminaliteit.

Door het lezen thuis aan te moedigen, wordt het niveau op een plezierige manier verhoogd zonder dat jouw kind het idee heeft dat hij huiswerk aan het doen is.

Leestips

Het is lastig om in deze tijd van Netflix, YouTube en gamen je kind aan het lezen te krijgen. Een paar tips:

Tip 1
Prijs je kind als hij een boek pakt, maar straf hem niet als hij dat niet doet. Straf verhoogt namelijk de weerstand tegen lezen. En dat willen we juist voorkomen.

Tip 2
Beloon je kind als het een boek uitgelezen heeft. Laat je kind bijvoorbeeld stempels op een ‘leeskaart’ sparen of speel een leesbingo. Een volle kaart levert een leesdiploma en/of een kleine beloning op.

Tip 3
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid van de bibliotheek. Laat je kind zelf boeken uitkiezen. Liever een boek dat net iets te moeilijk is maar wel zijn of haar interesse heeft, dan een gemakkelijk boek dat niet boeit. 

Tip 4
Laat zien dat lezen meer is dan een boek met letters doorwerken! Denk bijvoorbeeld aan: strips, woordspelletjes, luisterboeken, tijdschriften én moppenboeken.

Tip 5
Stimuleer je kind om gedurende de dag over praktische activiteiten te lezen. Denk aan recepten, gebruiksaanwijzingen, korte tekstjes in (reclame)uitingen, ondertiteling op televisie en informatie opzoeken op internet.

Tip 6
(Blijf) voorlezen
Ook oudere kinderen vinden het fijn om voorgelezen te worden. 

Tip 7
Kies samen iets moois uit de onlinebibliotheek. 

Tip 8
Maak het je kind makkelijk met een liniaal onder de te lezen regel.

Tip 9
Lees om de beurt een bladzijde, zo blijft de vaart in het verhaal. 

Tip 10
Geef het goede voorbeeld.