Waar wilt u sterven?

Er is veel mogelijk tijdens uw laatste levensdagen
Als u weet dat uw leven op zijn einde loopt, bekend bent met de mogelijkheden tot pijnverlichting en levensbeëindiging, is daar nog de keuze van de plek waar u het liefst zou sterven.

Er is veel mogelijk

Vaak is er tijdens uw laatste levensdagen meer mogelijk dan u denkt. Bespreek uw wensen daarom met uw naasten én uw huisarts. Deze is goed van uw situatie op de hoogte en kent de plaatselijke mogelijkheden het beste.

Thuis

Wilt u in de vertrouwde omgeving van uw huis sterven? Of kan dit niet, maar mag u uw laatste dagen doorbrengen in het huis van een dierbaar familielid? Dan is een aantal praktische zaken nodig:

 1. Voldoende ruimte: meestal is er een speciaal ziekenhuisbed nodig.
 2. Genoeg professionele zorg: huisarts, verpleegkundige, thuiszorg of huishoudelijke hulp.
 3. Voldoende mantelzorgers, die uw situatie fysiek en emotioneel aankunnen.

Bijna-thuis-huis

Wanneer thuis sterven niet meer mogelijk is, kunt u kiezen voor  een bijna-thuis-huis. Hier brengt u in een huiselijke omgeving uw laatste levensdagen door. In bijna-thuis-huizen werken vooral vrijwilligers. De ziekenverzorgenden en wijkverpleegkundige van de thuiszorg verlenen u verpleegkundige zorg. De medische zorg blijft in handen van uw huisarts. Woont deze te ver weg, dan kan een huisarts uit de regio van het hospice de zorg overnemen. Sommige bijna-thuis-huizen hebben logeerkamers voor familie.

Hospice / high care-hospice

Een hospice / high care-hospice is vaak grootschaliger dan een bijna-thuis-huis. En heeft naast eigen verpleegkundigen en verzorgenden in de meeste gevallen ook een arts in dienst. Daarnaast werken er ook in een hospice veel vrijwilligers en mag uw familie u in deze periode helpen bij de verzorging.

Verpleeghuis en verzorgingshuis

Naast de hierboven omschreven verzorgingsplaatsen is het ook mogelijk uw laatste dagen in een verpleeghuis of verzorgingshuis te verblijven. Regulier personeel of gespecialiseerd verpleegkundigen en verzorgenden verzorgen u hier. Soms werken er ook vrijwilligers. De huisarts blijft verantwoordelijk voor de medische zorg.

Hoe regelt u dit?

Om ergens anders dan thuis te mogen sterven, moet een arts, huisarts of specialist u hebben verteld  dat u een levensverwachting heeft van maximaal drie maanden. Wanneer u weet waar u het liefst uw levenseinde doorbrengt, belt u, uw naaste, de huisarts, ziekenhuis of thuiszorg met de betreffende organisatie. Deze bespreekt samen met u de opnameprocedure. Vaak kunt u vooraf het hospice of bijna-thuis-huis bezoeken om ter plaatse uw wensen te bespreken.

Kosten en vergoedingen

 • Thuis
  sinds 2015 valt palliatieve zorg  onder de zorgverzekeringswet. Dit betekent dat de professionele zorg die u ontvangt wordt vergoed vanuit uw eigen zorgverzekeraar. Er is geen sprake van een eigen bijdrage of eigen risico voor palliatieve zorg aan huis. De wijkverpleegkundige bepaalt samen met u welke zorg u nodig heeft.
   
 • Bijna-thuis-huis of hospice
  Voor professionele palliatieve terminale zorg in een bijna-thuis-huis of hospice kan de betreffende organisatie u wel vragen om een bijdrage. Dit is dan voor de hotelkosten en aanvullende zorg. De hoogte hiervan verschilt per organisatie.  Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en polis wordt dit bedrag geheel of deels vergoed.

 

De ledenvereniging ondersteunt

Wilt u praten over uw situatie, zoekt u ondersteuning bij het vinden van de juiste palliatieve zorg in de regio. Thuis, in een hospice of elders? Onze ledenconsulent helpt u graag. 

Meer over