Spoedeisende hulp. Wat kost dat?

Maak niet zomaar gebruik van spoedeisende hulp. Bel altijd eerst met uw huisarts.
Medische hulp nodig, maar geen spoed? Bel uw huisarts. Spoedeisende hulp kan u onnodig geld kosten.

Is uw leven of dat van een ander in gevaar? Dan belt u 112. Is medische hulp wel nodig, maar is er geen levensgevaar, zoals bij een sportblessure of aanhoudende verkoudheid? Bel dan met uw huisarts.

Spoedeisende hulp is niet gratis
Gaat u zonder noodzaak of verwijzing met uw klachten naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis? En heeft u uw eigen risico nog niet (geheel) verbruikt, dan betaalt u een deel van de rekening zelf. De zorg door een huisarts of huisartsenpost wordt volledig vergoed door de verzekering. U betaalt daarvoor geen eigen risico.

De huisarts valt onder de eerstelijnszorg. Net als de tandarts en fysiotherapeut. Vaak kunnen zij uw klachten verhelpen. Deze eerstelijnszorg is goedkoper dan ziekenhuiszorg. Daarom stimuleert de overheid dat u als patiënt altijd eerst contact opneemt met uw huisarts.

Medische hulp in het weekend
Heeft u ’s avonds of in het weekend medische hulp nodig en heeft uw huisarts geen dienst? Dan is hij verplicht voor een vervanger te zorgen. Vaak werkt een aantal huisartsen samen en regelen zij de bereikbaarheid. Of ze verwijzen u door naar de huisartsenpost. De dienstdoende arts beoordeelt de ernst van uw klachten en geeft advies wat u moet doen. Bijvoorbeeld langskomen op de huisartsenpost of een afspraak maken bij uw eigen huisarts.