Ondersteuning voor mantelzorgers

De kunst van het zorgen en loslaten
Als mantelzorger steekt u onbetaald veel tijd in de zorg voor uw naaste. Dan is het goed om te weten dat er ook ondersteuning voor ú is: emotionele, praktische en financiële steun. Zodat u de zorg voor uw naaste even kunt loslaten als dat beter voor u is.

Ondersteuning voor mantelzorgers is er in vele soorten en maten. Zo zijn er diverse organisatie die advies en ondersteuning bieden. U kunt zich ook aansluiten bij netwerken op het internet en gebruikmaken van regelingen. En natuurlijk staat de ledenvereniging ook voor u klaar.


Advies en ondersteuning

Organisaties in de regio

Overal in het land zijn organisaties die mantelzorgers ondersteunen met:

 • Informatie, advies en praktische steun
 • Luisterend oor
 • Doorverwijzing naar zorg- en hulpinstanties in uw omgeving
 • Lotgenotencontact en cursussen

Op de website van MantelzorgNL vindt u een organisatie bij u in de buurt.

Gemeente

Bij uw gemeente kunt u terecht voor:

 • Zorg en ondersteuning
 • Respijtzorg, ook wel vervangende zorg genoemd. Laat u vervangen als het u even niet lukt om mantelzorg te verlenen.
 • Cliëntondersteuning. Gratis en onafhankelijk. De cliëntondersteuner kan u bijvoorbeeld helpen bij het regelen van de juiste hulp.

Internet

Op internet vindt u veel informatie voor mantelzorgers. Websites over alles wat met mantelzorg te maken heeft. Denk aan contact met lotgenoten, activiteiten en trainingen. Voorbeelden:

Mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar is een cliëntondersteuner van de mantelzorger. Hij/zij kan u helpen bij allerlei regelzaken op het gebied van zorg, werk, welzijn, wonen of geldzaken. Dan kunt u zich focussen op de zorg voor uw naaste. Een mantelzorgmakelaar kan u bijvoorbeeld helpen bij:

 • Het aanvragen van een indicatie of een pgb.
 • Het invullen van formulieren.
 • Het afstemmen van werk en privé met uw werkgever.
 • Het op orde brengen van uw administratie.

Een mantelzorgmakelaar die werkt bij een ondersteuningsorganisatie of gemeente, is meestal gratis. Voor een zelfstandig werkende mantelzorgmakelaar moet u betalen. Vraag uw zorgverzekeraar of u hiervoor vergoeding kunt krijgen, bijvoorbeeld vanuit de aanvullende verzekering. Informeer ook bij uw werkgever naar de mogelijkheden.


Netwerken

MantelzorgNL

MantelzorgNL is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die belangeloos zorgt voor een naaste. De vereniging zet zich in voor alle mantelzorgers in Nederland en behartigt hun belangen. Meer informatie op de website van MantelzorgNL

Marktplaatsen voor hulp aan elkaar

Er zijn verschillende websites voor vraag en aanbod van vrijwillige hulp. Het zijn een soort ‘marktplaatsen’ waar u veilig gratis hulp kunt zoeken en aanbieden in de eigen omgeving. Voorbeelden:

Mantelzorgagenda

Vaak zorgt u met meerdere mensen voor iemand die zorg nodig heeft. Op ‘plan-sites’ stemt u deze zorg gemakkelijk online af. Ideaal voor familieleden die verder weg wonen. En handig wanneer u met vrienden, buren en professionals de zorgtaken deelt. Voorbeelden:


Regelingen

Mantelzorgcompliment: blijk van waardering

Het mantelzorgcompliment is een blijk van waardering van de gemeente. Als bedankje voor uw zorg en aandacht voor uw naaste. Elke gemeente doet dit op zijn eigen manier: de ene geeft een geldbedrag, de andere een cadeaubon of een pasje. Op de website van uw gemeente vindt u meer informatie over het mantelzorgcompliment.

Respijtzorg: als mantelzorg even niet lukt

Even vrijaf nemen is goed om de zorg voor de ander langer vol te houden. Wilt u op vakantie om bij te komen van alle lichamelijke en emotionele zorgen? Of bent u zelf ziek? Dan mag u zich laten vervangen, voor korte tijd maar ook voor langere tijd. Vervangende zorg heet ook wel respijtzorg.

Als mantelzorg geen optie meer is

Lukt het u echt niet meer om mantelzorg te verlenen? Bijvoorbeeld omdat uw naaste 24 uur per dag zorg nodig heeft en geen moment meer alleen mag blijven? Dan kunt u het beste professionele zorg regelen. De Wlz of de Zvw bieden uitkomst.

Zorgverlof

Heeft u langere of korte tijd verlof nodig om voor uw partner, moeder, vriend, buur te zorgen? Wilt u snel weten welke (on)betaalde verlofregelingen er zijn? Doe dan de zorgverloftest van de ledenvereniging. De Rijksoverheid geeft meer informatie over het zorgverlof.

Calamiteitenverlof

Moet u direct verlof opnemen om een dringend privéprobleem op te lossen? Dan kunt u calamiteitenverlof krijgen, ook wel kort verzuimverlof genoemd. De Rijksoverheid geeft meer informatie over het calamiteitenverlof.

OV-begeleiderskaart

Kan degene die u verzorgt niet zelfstandig reizen en reist u met het OV? Laat deze een OV-begeleiderskaart voor u aanvragen. U reist dan als verzorger gratis mee met de trein, metro, tram, bus en Regiotaxi. Vraag de kaart aan bij Argonout.

Parkeervergunning verzorgende: voordelig parkeren

Sommige gemeenten geven mantelzorgers een parkeervergunning. Met deze vergunning parkeert u voordeliger in de buurt van degene die u verzorgt. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden en kosten.

Reiskostenvergoeding

Sommige gemeenten vergoeden reiskosten voor mantelzorgers met een bijstandsuitkering. Vraag hiernaar bij uw gemeente.

Woont u samen met degene die u verzorgt? En is diegene voor langere tijd opgenomen in een instelling? Dan mag u de reiskosten voor het ziekenbezoek onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting. De Belastingdienst geeft meer informatie over aftrek van reiskosten voor ziekenbezoek.

Werktijden aanpassen

Wilt u vanwege uw zorgactiviteiten minder of op andere uren gaan werken? Dan mag u hierom vragen bij uw werkgever. De Wet aanpassing arbeidsduur (Waa) stelt wel een paar eisen aan werknemer en werkgever. De Rijksoverheid geeft meer informatie over meer of minder uren werken.

Dubbele kinderbijslag

Voor uw thuiswonende kind (3-18 jaar) met intensieve zorg mag u dubbele kinderbijslag aanvragen. Dit doet u bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank).


Van de ledenvereniging

Gemaksdiensten

Zoekt u een kapper aan huis, pedicure, opticien, maaltijdservice of een andere ‘gemaksdienst’? De ledenvereniging heeft er een voordelige oplossing voor. Kijk bij onze overzicht van ledenvoordeel.

Vervangende mantelzorg

Woont u zelfstandig en komt er regelmatig iemand uit uw omgeving om u te helpen? Maar wilt u niet altijd van uw mantelzorger afhankelijk zijn? Dan is Vervangende mantelzorg een uitkomst voor u.

Nachtzorg

Zoekt u iemand om de avond- of nachtzorg van u over te nemen? Vraag Vervangende mantelzorg aan. Deze ondersteuner verleent geen zorg, zoals de wijkverpleger dat doet.

Persoonsalarm

Met Persoonsalarm kan uw naaste dag en nacht hulp inroepen. Als mantelzorger ontvangt u een bericht als uw naaste alarm slaat.


Vraag het de ledenconsulent

Heeft u nog vragen, maar weet u niet goed waar u terechtkunt? Of zoekt u een oplossing bij u in de buurt? Onze ledenconsulent wijst u graag de weg!

Zo kunt u de ledenconsulent bereiken
Telefoon: 088 - 383 20 00
E-mail: service@ledenvereniging.nl