Respijtzorg voor mantelzorgers

Ondersteuning door vrijwillige of betaalde verzorger
Zoekt u iemand die uw werk als mantelzorger tijdelijk of gedeeltelijk kan overnemen? Bijvoorbeeld omdat u met vakantie gaat? Of omdat de mantelzorg even te veel voor u wordt? Dan kunt u kiezen voor respijtzorg: een verzorger die u vrijwillig of tegen betaling vervangt.

Respijtzorg kunt u ook aanvragen als u zelf zorg krijgt. Bijvoorbeeld als u niet altijd afhankelijk wilt zijn van uw mantelzorger. Of gewoon omdat u wat vaker gezelschap of steun wilt. Als u mantelzorger bent, is het fijn om de zorg af en toe uit handen te kunnen geven aan iemand anders. Zo kunt u even adempauze nemen of tijd besteden aan andere dingen die óók belangrijk zijn.


Zo werkt respijtzorg

Bekijk het filmpje Respijtzorg van MantelzorgNL

Soorten respijtzorg

Respijtzorg is de naam voor verschillende soorten van vervangende mantelzorg. Deze vervangende mantelzorg kan op verschillende manieren gebeuren: 

 • Thuis of buitenshuis, zoals een dagopvang of zorghotel
 • Tijdelijk, bijvoorbeeld als u als mantelzorger met vakantie gaat
 • Op een vaste dag per week of een weekend per maand
 • Door familie, professionele verzorgers of vrijwilligers
 • Onbetaald (door vrijwilligers) of betaald
 • Tijdens een gezamenlijke vakantie met degene die u verzorgt. Een betaalde verzorger neemt dan de zorgtaken van u over

Dit kost respijtzorg

Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld als het vrijwilligerswerk is. Een betaalde verzorger kost geld, maar u kunt deze zorg soms wel vergoed krijgen:

 • Heeft degene die verzorging nodig heeft een pgb (persoonsgebonden budget)? Vraag dan bij het zorgkantoor of de respijtzorg uit het pgb betaald kan worden.
 • Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg vanuit de aanvullende verzekering. Op Zorgwijzer.nl kunt u zien of uw zorgverzekeraar respijtzorg vergoedt.
 • Als u respijtzorg krijgt via de gemeente, vanuit de Wmo, dan betaalt u alleen een eigen bijdrage. Dit is maximaal 17,50 euro per 4 weken.

Korting voor leden

Als lid krijgt u korting op Vervangende mantelzorg van Saar aan Huis. Meer weten over Saar aan Huis? Lees de ervaringen van mantelzorgers en mensen die zorg ontvangen.


Zo vraagt u respijtzorg aan

 • Vrijwillige respijtzorg en respijtzorg die u zelf betaalt, kunt u aanvragen bij een organisatie voor mantelzorgondersteuning of via de vrijwilligerscentrale in uw gemeente. De ledenconsulent kan u vertellen welke organisaties er bij u in de buurt zijn. Of bel 088 - 383 20 00.
 • Krijgt degene die verzorging nodig heeft al hulp vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of jeugdhulp? Dan vraagt u respijtzorg aan bij de gemeente.
 • Heeft het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) bepaald dat degene die verzorging nodig heeft, zorg krijgt vanuit de WLz (Wet langdurige zorg)?  Dan vraagt u respijtzorg aan bij het zorgkantoor.

Zo draagt u de zorg over

Het is belangrijk dat degene die de zorg van u overneemt dit zo goed mogelijk kan doen. Het helpt om een goede overdracht te maken, waarin alle informatie staat die uw vervanger nodig heeft. Een handig hulpmiddel daarbij is deze checklist.


Vraag het de ledenconsulent

Heeft u nog vragen, maar weet u niet goed waar u terechtkunt? Of zoekt u een oplossing bij u in de buurt? Onze ledenconsulent wijst u graag de weg!

Zo kunt u de ledenconsulent bereiken
Telefoon: 088 - 383 20 00
E-mail: service@ledenvereniging.nl