Uit het ziekenhuis? Herstel thuis of ergens anders

Vraag de arts wat voor u het beste is
Heeft u in het ziekenhuis gelegen voor een operatie, door ziekte of een ongeluk? Dan wilt u graag zo snel mogelijk herstellen. Vaak kan dat thuis, maar soms ook niet. Bijvoorbeeld omdat u extra zorg nodig heeft. Tijdelijk ergens anders gaan wonen kan een oplossing zijn.

Verpleeghuis

Als u nog veel zorg of verpleging nodig heeft, kunt u tijdelijk naar een verpleeghuis. Hier is alles aanwezig dat helpt bij uw herstel. Heeft u bijvoorbeeld een operatie gehad aan heup of knie, de fysiotherapeut leert u bewegen. Moeite met slikken, kauwen of spreken, dan weet de logopedist raad. Samen met hen werkt u aan uw herstel. Uw huisarts of de arts in het ziekenhuis bepaalt of u in een verpleeghuis kunt aansterken. U woont er maximaal 3 maanden. Nog niet fit genoeg, dan bekijkt de arts of u langer kunt blijven. De kosten worden vergoed door de basisverzekering.

Zorghotel en herstellingsoord

Na een operatie kunt u lange tijd vermoeid zijn. Aansterken kan in een zorghotel of herstellingsoord (santorium). U krijgt zo de aandacht en zorg die u nodig heeft en kunt in alle rust werken aan uw herstel. Ook als u thuis zorg krijgt en graag eens op vakantie wilt, is een zorghotel een oplossing. Zo viert u vakantie en krijgt u alle zorg die u thuis ook krijgt. Er zijn in Nederland verschillende zorghotels. Op de website van de Stichting Nederlandse Herstellingsoorden en Zorghotels vindt u een overzicht. Vraag uw zorgverzekeraar of u de kosten vergoed krijgt en wat u eventueel zelf betaalt.

Revalidatiecentrum

Een revalidatiecentrum helpt u bij uw herstel na een zware operatie, ziekte of ongeluk. Samen met een team van artsen en deskundigen werkt u naar een doel. Bijvoorbeeld weer leren lopen na een operatie of kunnen spreken na een beroerte. In het revalidatiecentrum woont u of u gaat er een of meerdere dagen per week naar toe voor behandeling. De arts bepaalt of u mag herstellen in een revalidatiecentrum. Op de website van Zorgkaart Nederland vindt u een overzicht van revalidatiecentra in Nederland. Vraag uw zorgverzekeraar of u een vergoeding krijgt of een deel zelf moet betalen.

Medische specialistische verzorging thuis

Herstelt u liever thuis en heeft u verpleging nodig? Overleg met uw arts of medische specialistische verpleging thuis mogelijk is. Een medisch verpleegkundige behandelt u thuis. Zij heeft veel kennis van een bepaalde ziekte, zoals van longziekten, diabetes of kanker. De verpleegkundige geeft medische handelingen, zoals een infuus inbrengen of geeft u zuurstof en medicijnen via het infuus. Een medisch verpleegkundige werkt in het ziekenhuis. Of bij een thuiszorgorganisatie, zoals bij Icare, Evean en Zorggroep Meander. De kosten van deze zorg worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Medische specialistische verpleging thuis is iets anders dan de zorg van een wijkverpleegkundige. Wijkverpleging zorgt voor de algehele persoonlijke verzorging zoals opstaan, douchen en aankleden, wondverzorging, stomazorg en het klaarzetten en geven van medicijnen.

Op de website Regelhulp van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over kort verblijf in een instelling en zorg thuis.