Samenwerken met zorgprofessionals

Hoe organiseert u samen de zorg voor uw naaste?
Als mantelzorger vormt u een team met zorgprofessionals van de thuiszorg, het ziekenhuis of een andere instelling. Wat zijn uw rol en taken en wat doet de professional? En hoe werkt u het beste samen?

Spreek af wie wat doet

Samenwerken met wijkverpleegkundige

  • De wijkverpleegkundige beslist welke zorg er nodig is, hoeveel en hoelang. Dat doet zij in overleg met u, degene voor wie u zorgt en andere betrokken zorgverleners.
  • De wijkverpleegkundige legt dit vast in een zorgplan. Zij betrekt u bij het opstellen van dit plan en bij het organiseren van de zorg. U evalueert het plan samen en bespreekt veranderingen in uw situatie.
  • Heeft u vragen of zorgen over degene voor wie u zorgt? Dan kunt u terecht bij uw wijkverpleegkundige.

Samenwerken met thuiszorg

  • Bij de dagelijkse zorg krijgt u vaak hulp van een thuiszorgmedewerker.
  • U stemt met hem/haar af wie welke taken uitvoert en wanneer.
  • De thuiszorgmedewerker betrekt u bij beslissingen over de dagelijkse zorg en bespreekt veranderingen met u. Zijn er problemen, dan zoekt u samen naar een oplossing.
  • U laat de thuiszorgmedewerker weten hoe het gaat met degene voor wie u zorgt.
  • De thuiszorgmedewerker houdt in de gaten of u de mantelzorg nog volhoudt.
  • Schakel de wijkverpleegkundige in bij problemen met de samenwerking met de thuiszorg. Deze kan bemiddelen. Vraag de professional of u bij een zorgmoment aanwezig kunt zijn. Zo ziet u hoe hij/zij de zorg uitvoert en kunt u zaken bespreken en afstemmen.

Adviezen voor goede samenwerking

Investeer in elkaar leren kennen

U en de zorgprofessional vormen een team in de zorg voor uw naaste. Goed contact is belangrijk. Neem de tijd voor elkaar. Hoe beter u elkaar begrijpt, hoe kleiner de kans op misverstanden.

Bespreek uw verwachtingen

Bespreek uw wensen, behoeften en zorgen. Geef duidelijk aan wat u van de zorgprofessional verwacht. Maak afspraken over wie waar verantwoordelijk voor is en laat ze vastleggen in het zorgplan.

Respecteer elkaars rol en mening

Uw inbreng en die van professionele zorgverleners zijn even belangrijk. Maar uw rollen en taken verschillen. Neem elkaar serieus en respecteer wat de ander doet en vindt. Heeft u andere opvattingen dan de professional over wat goede zorg is? Praat hierover.

Gebruik elkaars kennis en ervaring

U en de zorgprofessional hebben beiden verstand van zorg. De professional weet alles van ziektebeelden, complicaties, risico’s, medicijngebruik en verzorging. U kent degene voor wie u zorgt als geen ander. U weet wat uw naaste belangrijk vindt in de dagelijkse zorg en kent zijn of haar gewoontes. Deel uw kennis en ervaring en vraag als u iets niet weet. Vertel hoe u gewend bent de ander te verzorgen en met welke belangrijke zaken de professional rekening moet houden.

Geef aan als het u te veel wordt

Groeit de mantelzorg u boven het hoofd? Bespreek dit met de zorgprofessional. Vindt u het moeilijk om hulp te vragen aan uw omgeving? Dan kunt u de professional vragen dit te doen.

Gebruik de zorgprofessional als gids

Heeft u een vraag of wens die de professional niet kan oppakken? Hij of zij kan u wel doorverwijzen. De zorgprofessional kent alle hulpverleners, welzijnsorganisaties en andere instellingen in uw buurt. En weet bij wie u moet zijn en welke stappen u moet zetten.

Regel dat u elkaar genoeg spreekt

Zorg ervoor dat de zorgprofessional en u geregeld contact hebben om de praktische zorg te organiseren en belangrijke zaken te bespreken. Spreek af hoe u elkaar op de hoogte stelt: persoonlijk, per telefoon, e-mail of via een schrift waarin u opschrijft hoe het gaat. U kunt ook gebruikmaken van een online zorgkalender. Voorbeelden:

Zorg ervoor dat u elkaar in dringende gevallen kunt bereiken

Woont u niet samen met degene voor wie u zorgt? Dan ziet u de zorgprofessional minder vaak. Maak afspraken over hoe en wanneer u contact heeft.

Kunt of durft u niet openhartig te praten als degene voor wie u zorgt erbij is? Vraag de zorgprofessional of u hem of haar apart kunt spreken.

Vragen? De ledenconsulent helpt u verder

Heeft u nog vragen over samenwerking met zorgprofessionals? Als lid van de ledenvereniging kunt u gratis terecht bij de ledenconsulent. Zij informeert en adviseert u graag. De ledenconsulent kent de regels en wetten en weet welke instanties u verder kunnen helpen.
Bel 088 - 383 20 00. Als u wilt, komt zij bij u op huisbezoek.