Lidmaatschap opzeggen

Jammer dat je weggaat
Je bent lid van 1 januari tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar, eventueel samen met andere gezinsleden die op hetzelfde adres wonen. Het volgend jaar blijf je automatisch lid, behalve als je opzegt vóór 1 november van dit jaar. Als je op tijd opzegt, ben je met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar geen lid meer.

Zo zeg je op

Vertel ons dat je wilt opzeggen. Vermeld daarbij:

  • lidnummer
  • naam
  • postcode + huisnummer

Wilt je ons ook vertellen waarom je opzegt? Als we dat weten, kunnen wij onze dienstverlening aan de leden verbeteren.

Schriftelijk

service@ledenvereniging.nl

Espria Ledenvereniging
 t.a.v. servicecenter 
Postbus 30
9410 AA  Beilen

Telefonisch

088 - 383 20 00