Lidmaatschap opzeggen

Jammer dat u weggaat
U bent lid van 1 januari tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar, eventueel samen met andere gezinsleden die op hetzelfde adres wonen. U blijft het jaar daarna lid, behalve als u opzegt vóór 1 november. Als u op tijd opzegt, gaat de beëindiging van uw lidmaatschap in met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar.

Zo zegt u op

Vertel ons dat u het lidmaatschap wilt beëindigen. Vermeld daarbij:

  • lidnummer
  • naam
  • postcode + huisnummer

Wilt u ons ook vertellen waarom u opzegt? Als we dat weten, kunnen wij onze dienstverlening aan de leden verbeteren.

Schriftelijk

service@ledenvereniging.nl

Espria Ledenvereniging
 t.a.v. servicecenter 
Postbus 30
9410 AA  Beilen

Telefonisch

088 - 383 20 00