Klachtenregeling

Van toepassing op leden van Espria Ledenvereniging (verder: ledenvereniging)
Wij willen graag dat je tevreden bent over onze dienstverlening. Toch loopt het soms anders. Dit vinden wij erg vervelend. Laat ons zo spoedig mogelijk je onvrede of klacht weten, dan zoeken we samen naar een oplossing. We leggen je uit wat je kunt doen.

Klachtenregeling in 3 stappen 

Als je niet tevreden bent over onze dienstverlening, zet dan eerst stap 1:

Stap 1: Proberen uit te praten met medewerker

Vaak is een fout gemakkelijk te herstellen. Soms is er sprake van een misverstand. Een goed gesprek met de medewerker met wie je contact hebt kan je probleem al uit de wereld helpen. Hiervoor staan wij altijd open. Bellen is de snelste weg, maar je kunt ook een afspraak maken voor een gesprek. Vertel onze medewerker wat er mis ging en zoek samen naar een passende oplossing.  

Contactgegevens

Kom je er samen met de medewerker niet uit of vind je de aangedragen oplossing niet afdoende? Dan kun je de volgende stap zetten:

Stap 2: Klacht indienen bij directie

Lukt het niet om je probleem uit te praten? Dan kun je een officiële klacht indienen bij de directie van de ledenvereniging. Vermeld hierbij duidelijk dat het om een klacht gaat. Omschrijf wat er is gebeurd en wat er is gedaan om tot een oplossing te komen. Wij horen ook graag waarom het eerdere contact voor jou niet heeft geleid tot een oplossing.

De directie neemt binnen 3 werkdagen contact met je op om de klacht te bespreken en tot een passend voorstel te komen. De directie beoordeelt klachten zo spoedig mogelijk. Binnen 2 weken ontvang je een schriftelijke reactie van ons. 

Contactgegevens

Kom je er samen met de directie niet uit of vind je de aangedragen oplossing niet afdoende? Dan kun je de volgende stap zetten:

Stap 3: Klachtencommissie

Wanneer je met de directie geen overeenstemming bereikt over je klacht, kun je in beroep gaan bij de klachtencommissie. Dat moet je doen binnen 6 weken na de afhandeling van de klacht door de directie. De klachtencommissie doet binnen 4 weken uitspraak over je klacht. De klachtencommissie informeert je over de verdere procedure. 

Contactgegevens


Bewaartermijn klachtendossier

Wij bewaren een dossier tot maximaal 2 jaar na afhandeling van de klacht.

 

Espria Ledenvereniging, vastgesteld 22 oktober 2019

Chatten


Chat met onze
ledenadviseur

Chat offline


Mail met onze
ledenadviseur