Vacature(s)

Werken bij Espria Ledenvereniging
Op zoek naar een baan waarin je écht iets voor andere mensen betekent? Dan ben jij van harte welkom bij Espria Ledenvereniging! Op dit moment hebben we een aantal openstaande vacatures:

Ledenraadslid

Wil je écht iets voor andere mensen betekent? Dan is de ledenraad misschien iets voor jou!

Over de ledenvereniging

Espria Ledenvereniging en Zorghulp is een geweldig netwerk van 310.000 leden met een maatschappelijke taak. Deze is geformuleerd in een ambitie waarin de Ledenvereniging zich ontwikkelt tot het steunpunt rondom informele zorg, laagdrempelig en voor iedereen. Als ledenvereniging staan we voor de zelfstandigheid van onze 310.000 leden. Daarvoor bieden we producten en diensten die helpen veilig, gezond, fit en plezierig te leven in elke levensfase. In veel gevallen met korting of gratis. Want de ledenvereniging helpt. Met antwoorden op vragen. Met het regelen van praktische hulp. Of gewoon met een praatje. Maar ook door leden in contact met elkaar te brengen, of met de zorg of hulp die iemand nodig heeft. We zorgen voor elkaar. Want samen staan we sterk. Voor meer informatie, zie Bij Espria Ledenvereniging zorgen we voor elkaar | Espria Ledenvereniging   

Over de ledenraad

De vereniging kent een bestuur, dat bestaat uit 3 leden. Het bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad (Ledenraadsleden | Espria Ledenvereniging).  

De ledenraad bestaat uit minimaal 9 en maximaal 15 leden. De belangrijkste taken van de ledenraad zijn het vaststellen van het servicepakket, het jaarplan, jaarverslag, de begroting, de jaarrekening en de hoogte van de contributie. De ledenraad kan uit zijn midden commissies benoemen. Op dit moment zijn er drie commissies. Ieder ledenraadslid neemt zitting in een van de commissies. De ledenraad komt statutair tenminste twee keer per jaar bijeen in Zwolle. In de praktijk is de frequentie meestal vijf keer per jaar plus aan het eind van het jaar een zogenoemde strategiedag op een wisselende locatie. De zittingstermijn van de ledenraad is drie jaar, waarna deze verlengd kan worden met nog eens 2 periodes van 3 jaar. De Ledenvereniging kent ledenraadsleden een jaarlijkse vergoeding toe voor hun inzet 

Wie ben jij?

Je hebt affiniteit met de wereld van onder meer welzijn, wonen en (informele) zorg. Je bent maatschappelijk betrokken en staat met beide benen midden in de samenleving

Gevraagde kennis en ervaring

  • Je bent lid en ‘ambassadeur’ van de vereniging, waarbij je oog hebt voor de belangen van leden. 
  • Je (her) kent lokale en landelijke trends en ontwikkelingen op het gebied van welzijn, zorg en wonen en kan deze helder verwoorden. 
  • Je bent actief in of bekend met relevante lokale netwerken rondom welzijn, wonen en zorg. 
  • Het is fijn als je algemene bestuurlijke ervaring hebt, maar dat is niet per se noodzakelijk. 
  • Je deelt graag kennis en ervaring met anderen. 
  • Je kunt afstand nemen van je persoonlijke situatie en reflecteert in het algemeen belang.  
  • Je onderschrijft de vereniging als organisatievorm.  
  • Je bent in staat sparringpartner te zijn op thema's als de koers, visie, begroting meerjarenstrategie. Het is een pre als je inzicht hebt in financiële stukken.   

Om de diversiteit in de ledenraad hoog te houden zien we graag één van de vacatures ingevuld door een ervaringsdeskundige als ontvanger of brenger van hulp en zorg. Daarnaast willen we anticiperen op wensen van jongeren en jongvolwassenen. Graag nodigen wij daarom ook representanten van de generatie uit die studeert en/of starter is op de arbeidsmarkt om te solliciteren. Tot slot zien we graag dat één van de vacatures wordt ingevuld door iemand met ICT- kennis of visie daar waar dit kan bijdragen aan de optimalisering van de dienstverlening naar de leden.  

Belangstelling?

Stel jij je kandidaat voor de ledenraad? Stuur jouw motivatie met cv naar secretariaat@ledenvereniging.nl o.v.v. sollicitatie ledenraad. 

Chatten


Chat met onze
ledenadviseur

Chat offline


Mail met onze
ledenadviseur