Privacyverklaring

Espria Ledenvereniging
Espria Ledenvereniging (de ledenvereniging) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Ledenvereniging
Postbus 40130
8004 DC Zwolle
Telefoonnummer: 088 - 383 20 00
E-mailadres: service@ledenvereniging.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De ledenvereniging verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De ledenvereniging kan de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken:

 • Gegevens over uw gezondheid

Gegevens van personen jonger dan 18 jaar

Onze website heeft niet de bedoeling om gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Maar wij kunnen niet de leeftijd van onze websitebezoekers controleren. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder hun toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, geef dat dan aan ons door via privacy@ledenvereniging.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.

Op basis van welke grondslag en met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

De ledenvereniging verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Wij voeren een overeenkomst met u uit, bijvoorbeeld de uitvoering van een overeenkomst Persoonsalarm.
 • Wij hebben daarvoor uw toestemming, bijvoorbeeld uw schriftelijke toestemming om bepaalde gegevens te delen met andere partijen.
 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing.
 • Wij zijn dat wettelijk verplicht, bijvoorbeeld een bevel van de politie om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken.

De ledenvereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Zodat wij de administratie van uw lidmaatschap kunnen doen.
 • Zodat wij u advies op maat kunnen geven.
 • Zodat wij bemiddelingen voor u kunnen uitvoeren.
 • Zodat wij betalingen kunnen verwerken in onze administratie.
 • Zodat wij nieuwsbrieven, magazines, mailings en/of folders kunnen versturen.
 • Zodat wij u kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Zodat wij u kunnen informeren over nieuwe en veranderde diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming

De ledenvereniging neemt geen geautomatiseerde besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit, bijvoorbeeld een medewerker van de ledenvereniging.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

De ledenvereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te bereiken waarvoor wij uw gegevens hadden verzameld. Daar zijn uitzonderingen op. Bijvoorbeeld, als er een wettelijke bewaartermijn is, dan houden wij ons daaraan.

Delen van persoonsgegevens met andere partijen

De ledenvereniging deelt uw persoonsgegevens of een deel daarvan met verschillende andere partijen als dit noodzakelijk is om de overeenkomst uit te voeren en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in opdracht van ons verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat uw gegevens even goed beveiligd zijn als bij ons. De ledenvereniging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt of verwerkt de ledenvereniging uw persoonsgegevens, waaronder eventueel gezondheidsgegevens, alleen aan andere partijen wanneer dit in lijn is met het doel waarvoor de ledenvereniging deze gegevens heeft verkregen.

Als u toestemming geeft, betekent dat niet dat wij verplicht zijn de gezondheidsgegevens te verstrekken. We bekijken altijd of het in overeenstemming is met goed zorgverlenerschap en of de aanvrager de gegevens niet op een andere, minder ingrijpende manier kan vinden. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De ledenvereniging gebruikt cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hiervoor heeft de ledenvereniging een aparte cookieverklaring.

De ledenvereniging heeft voor ieder label een Facebookpagina. Hiervoor is op de betreffende website een aantal socialmediabuttons verwerkt. De meeste socialmediakanalen werken met cookies. De ledenvereniging heeft geen invloed op hoe zij de cookies plaatsen. Wij adviseren daarom de privacyverklaringen van de betreffende socialmediakanalen te lezen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen. 

Recht op inzien, aanvulling, verbetering, verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen en te vernietigen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de ledenvereniging. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt ons vragen om de persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand hebben, naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, verbetering, verwijdering, gegevensoverdraging e.d. van uw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@ledenvereniging.nl. Om er zeker van te zijn dat u het verzoek zelf heeft gedaan, bellen wij u om dit na te vragen en uw identiteit te controleren. Dit om uw privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar binnen 4 weken.
We kunnen niet altijd aan een verzoek voldoen. Dat is het geval bij ongegronde of buitensporige verzoeken. U krijgt dan binnen 4 weken bericht over de reden daarvan. In sommige situaties, bijvoorbeeld bij ingewikkelde verzoeken, mogen we 2 maanden extra de tijd nemen voor onze reactie.

Toestemming intrekken

Als we uw persoonsgegevens verwerken met uw toestemming, dan heeft u het recht om deze toestemming weer in te trekken. Als u uw toestemming intrekt, kan dat invloed hebben op de zorg of dienst die we aan u leveren. Daarover informeren we dan.

Klacht

Alle klachten handelen we volgens onze klachtenprocedure af. U kunt uw klacht indienen via privacy@ledenvereniging.nl of via:

Espria Ledenvereniging
t.a.v. privacyfunctionaris
Postbus 40130
8004 DC Zwolle

Mochten we er dan niet uitkomen dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

Functionaris gegevensbescherming

Binnen onze organisatie houdt de Functionaris gegevensbescherming (FG) toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. U kunt contact opnemen via FGespria@espria.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De ledenvereniging vindt de bescherming van uw online privacy belangrijk en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Wij nemen alle redelijke en wettelijk verplichte voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Alleen medewerkers van de ledenvereniging en organisaties die wij hebben ingeschakeld en gecontracteerd, kunnen bij uw persoonlijke gegevens, en dan alleen bij de gegevens die zij nodig hebben.

Als u hierover vragen heeft of u denkt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat zij worden misbruikt, stuur dan een e-mail naar privacy@ledenvereniging.nl.

Op de website van de ledenvereniging staan hyperlinks naar andere websites. Hoewel wij deze websites met zorg hebben gekozen, zijn wij er niet verantwoordelijk voor hoe die websites met uw gegevens omgaan.

Aanpassen privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie staat op onze website.

Chatten


Chat met onze
ledenadviseur

Chat offline


Mail met onze
ledenadviseur