ANBI status

Espria Ledenvereniging zet zich in voor het algemeen belang
De ledenvereniging wil het beste voor haar leden en staat 24 uur per dag klaar voor hen. We adviseren en activeren, komen bij leden thuis en verbinden hun hulpvraag met het hulpaanbod. We zijn een eigenstandige vereniging maar werken nauw samen met de zorgorganisaties en bedrijfsonderdelen van stichting Espria. En met andere partners die kwaliteit bieden. Zo zijn we van meerwaarde voor onze leden.

Algemene gegevens    

Espria Ledenvereniging
KVK nummer: 04066505
RSIN: 811125361
Btw: NL811125361B01

Postadres    
Postbus 40130   
8004 DC Zwolle  

Bezoekadres   
Dokter Stolteweg 44
8025 AX Zwolle

Beleid Espria Ledenvereniging

Espria Ledenvereniging staat 24 uur per dag klaar voor haar leden en wil altijd het beste voor hen. In de hoofdlijnen van ons beleid lees je onder meer wat we allemaal doen om van meerwaarde te kunnen zijn voor leden en met welke partners we samenwerken om dat te bereiken.

Ledenraad

De ledenraad bepaalt de koers van de ledenvereniging. De raad stelt bijvoorbeeld de begroting, de beleidsplannen en het ledenservicepakket vast. Ook bepaalt zij wat de jaarlijkse contributie wordt van de ledenvereniging. De ledenraadsleden zijn thuis in de wereld van welzijn, wonen, zorg en in de samenleving en weten wat belangrijk is voor onze leden. Maar vooral zijn zij ambassadeur van de ledenvereniging.

Bestuur

De ledenvereniging heeft een (dagelijks) bestuur, zij besturen de vereniging. De ledenraad controleert of het bestuur binnen de afgesproken kaders (beleidsplan en begroting) blijft. De ledenraad kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. En het bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad. Het bestuur van Espria Ledenvereniging bestaat uit drie bestuursleden. De directeur is verantwoordelijk voor praktische uitvoering van de ledenvereniging. 

Financiën

De ledenvereniging heeft de uitvoering van haar dienstverlening overgedragen aan Stichting Espria. Ter financiering van de dienstverlening worden de jaarlijkse contributie-inkomsten overgedragen aan deze stichting. Dit is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 

Jaarverslag

In het jaarverslag verantwoordt Espria Ledenvereniging haar functioneren.

ANBI status

De ledenvereniging heeft met ingang van 1 januari 2021 de ANBI status en is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling. De ledenvereniging geeft hiermee aan zich in te zetten voor het algemeen belang.


Chatten


Chat met onze
ledenadviseur

Chat offline


Mail met onze
ledenadviseur