ANBI status

Espria Ledenvereniging zet zich in voor het algemeen belang
We staan 24 uur per dag klaar voor onze leden. Adviseren en activeren, komen bij leden thuis en verbinden hun hulpvraag met het hulpaanbod. De ledenvereniging wil het beste voor haar leden. Daarom werken we samen met partners die kwaliteit bieden. We zijn een eigenstandige vereniging, maar werken nauw samen met de zorgorganisaties en bedrijfsonderdelen van stichting Espria. Zo zijn wij van meerwaarde voor onze leden.

Algemene gegevens    

Espria Ledenvereniging
KVK nummer: 04066505
RSIN: 811125361

Postadres    
Postbus 30       
9410 AA Beilen   

Bezoekadres   
Altingerweg 1   
9411 PA Beilen

Beleid Espria Ledenvereniging

Espria Ledenvereniging staat 24 uur per dag klaar voor haar leden en wil altijd het beste voor hen. In de hoofdlijnen van ons beleid lees je onder meer wat we allemaal doen om van meerwaarde te kunnen zijn voor leden en met wie we samenwerken om dat te bereiken.

Ledenraad

De ledenraad bepaalt de koers van de ledenvereniging. De raad stelt bijvoorbeeld de begroting, de beleidsplannen en het ledenservicepakket vast. Ook bepaalt zij wat de jaarlijkse contributie wordt van de ledenvereniging. De ledenraadsleden zijn thuis in de wereld van welzijn, wonen, zorg en in de samenleving en weten wat belangrijk is voor onze leden. Maar vooral zijn zij ambassadeur van de ledenvereniging.

Bestuur

De ledenvereniging heeft een (dagelijks) bestuur, zij besturen de vereniging. De ledenraad controleert of het bestuur binnen de afgesproken kaders (beleidsplan en begroting) blijft. De ledenraad kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. En het bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad. Het bestuur van Espria Ledenvereniging bestaat uit drie bestuursleden.

Financiën

De ledenvereniging heeft in 2002 de uitvoering van haar dienstverlening overgedragen aan Stichting Icare. Ter financiering van de dienstverlening worden de jaarlijkse contributie-inkomsten overgedragen aan deze stichting. Dit is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 

Espria Ledenvereniging werkt nauw samen met: Icare, Evean, Zorggroep Meander, GGZ Drenthe, Icare Jeugdgezondheidszorg, De Trans en Zorgcentrale Noord.