Disclaimer

Hoewel de ledenvereniging de inhoud van deze website en haar nieuwsbrieven met grote zorg samenstelt, kan het voorkomen dat u onvolledige of onjuiste informatie aantreft. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De ledenvereniging kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die is opgelopen door de aangeboden informatie.

Heeft u suggesties voor verbeteren van de website? Aanvullingen op- of wijzigingen in - de geboden informatie? Wij horen het graag van u! U kunt deze mailen naar onze webredactie.