De ledenraad

Voor de belangen van 310.000 leden
De ledenraad behartigt de belangen van 310.000 leden van de ledenvereniging. De ledenraadsleden zijn thuis in de wereld van zorg, welzijn en wonen in de samenleving en weten wat belangrijk is voor onze leden. Maar vooral zijn zij ambassadeur van de ledenvereniging!

Zo werkt de ledenraad

Dit doet de ledenraad

De ledenraad bepaalt de koers van de ledenvereniging. De raad stelt bijvoorbeeld de begroting, de beleidsplannen en het ledenservicepakket vast. Ook bepaalt zij wat de jaarlijkse contributie wordt van de ledenvereniging.

Aantal ledenraadsleden

De ledenraad bestaat op dit moment uit 12 ledenraadsleden. De raad is een goede afspiegeling van het ledenbestand en van de samenleving. 

Zittingsperiode

De leden zitten 3 jaar in de ledenraad. Zij kunnen maximaal 3 termijnen zitten, dus 9 jaar totaal. Een lid kan op eigen verzoek aftreden. Dan eindigt de rol van ledenraadslid aan het einde van een kalenderjaar. Heeft een lid de maximale termijn in de raad gezeten, dan stopt haar/zijn deelname ook. Als er een plek vrij komt in de ledenraad wordt er een vacature opgesteld en leden opgeroepen te solliciteren. Een selectiecommissie van een paar bestuurs- en ledenraadsleden draagt nieuwe kandidaten naar voren. Een commissie vanuit de ledenraad beslist uiteindelijk wie wordt aangenomen. 

Vergaderingen

De ledenraad komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. Als het nodig is kan er vaker vergaderd worden.

Bestuur

Naast de ledenraad is er het (dagelijks) bestuur, zij besturen de vereniging. De ledenraad controleert of het bestuur binnen de afgesproken kaders (beleidsplan en begroting) blijft. De ledenraad kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. En het bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad. Het bestuur bestaat uit:

  • Ger Jaarsma, voorzitter;
  • Karin Lodders, secretaris en vicevoorzitter
  • Ron van der Leck, penningmeester

Directeur

Tot slot heeft de ledenvereniging een directeur, Cynthia op den Brouw. Zij is verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van de vereniging.


Contact

Heb je een vraag over de producten en diensten van de ledenvereniging? Of wil je weten wat we voor jou kunnen doen? Stuur een mail naar de ledenadviseur of bel 088 - 383 20 00.


Chatten


Chat met onze
ledenadviseur

Chat offline


Mail met onze
ledenadviseur