Bestuur

Espria Ledenvereniging heeft een (dagelijks) bestuur
Espria Ledenvereniging heeft een (dagelijks) bestuur, zij bestuurt de vereniging. De ledenraad controleert of het bestuur binnen de afgesproken kaders (beleidsplan en begroting) blijft. De ledenraad kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. En het bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad.

Dit zijn de bestuursleden van Espria Ledenvereniging

  • G. (Ger) Jaarsma, voorzitter;
  • K.A. (Karin) Lodder, vicevoorzittter (daarnaast statutair secretaris)
  • R.R. (Ron) van der Leck, penningmeester

Bestuur Espria Ledenvereniging

Bezoldiging

De bezoldiging van het bestuur is voor 2023 vastgesteld op:

  • Voorzitter € 7.500,-- per jaar (lumpsum)
  • Vicevoorzitter € 5.000,-- per jaar (lumpsum)
  • Penningmeester € 5.000,-- per jaar (lumpsum)

Chatten


Chat met onze
ledenadviseur

Chat offline


Mail met onze
ledenadviseur