Opzeggen lidmaatschap

Jammer dat je weggaat
Je bent lid van 1 januari tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar, eventueel samen met andere gezinsleden die op hetzelfde adres wonen. Het volgend jaar blijf je automatisch lid, behalve als je opzegt vóór 1 november van dit jaar. Als je op tijd opzegt, ben je met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar geen lid meer.

Opzeggen

Je kan je lidmaatschap alleen telefonisch opzeggen. Bel dan met het Servicecenter via telefoonnummer 088 - 383 20 00.

Opzeggen bij overlijden

Is er een familielid van je overleden? Dan kan je het lidmaatschap opzeggen via e-mail: service@ledenvereniging.nl. Bellen mag natuurlijk ook. Bel dan het Servicecenter op telefoonnummer 088 - 383 20 00.

We vragen je om de volgende gegevens aan ons door te geven:

  • Lidnummer (indien aanwezig)
  • Naam
  • Postcode + huisnummer
  • Geboortedatum

Chatten


Chat met onze
ledenadviseur

Chat offline


Mail met onze
ledenadviseur