Schuldhulpverlening, hoe werkt dat precies?

Een weg naar een schuldenvrije toekomst
Heeft u schulden en komt u er niet meer uit? Lijkt de situatie uitzichtloos? Schuldhulpverlening biedt een weg naar een schuldenvrije toekomst.

Herkent u dit?

Iedereen heeft wel eens schulden. Het wordt pas problematisch als de betalingsachterstanden zich blijven opstapelen. Herkent u zich in onderstaande punten? Dan is dit het moment om maatregelen te nemen:

 • U kon langer dan twee maanden uw vaste lasten niet betalen.
 • U kunt niet aan uw financiële verplichtingen voldoen en heeft daardoor meerdere betalingsachterstanden.
 • U heeft niet genoeg spaargeld om de schulden af te lossen.
 • U komt er zonder hulp niet meer uit.

Drie tips

Beginnende problemen betekent niet direct een gang naar de schuldhulpverlening. U kunt zelf ook het een en ander ondernemen, voordat u om deze vorm van hulp vraagt. Met deze drie tips komt u al een heel eind:

 1. Breng uw financiën in kaart 
  Zet uw inkomsten en uitgaven op papier en maak een apart overzicht van uw schulden. Vraag via het Bureau Krediet Registratie (BKR) een overzicht aan van uw kredieten. Na vijf tot tien werkdagen ontvangt u uw gegevens. Uw bank kan deze aanvraag ook voor u indienen.
   
 2. Controleer in vijf minuten of u recht heeft op tegemoetkomingen 
  Denk aan: huurtoeslag, heffingskortingen en subsidies. Dit doet u op berekenuwrecht.nl.
   
 3. Bel of mail de schuldeisers en vraag of u een lager bedrag per maand mag aflossen
  Daarmee verlengt u de aflossingstermijn. Vertel wat u allemaal onderneemt om van uw schulden af te komen. Laat zien dat u de situatie samen op wilt lossen.

Schuldhulpverlening

Heeft dit niet het gewenste resultaat of lukt het u niet alleen? Vraag dan hulp bij het aanpakken van uw schulden. Dit kan op twee manieren:

 1. Via de gemeente
  De gemeente is verplicht u gratis schuldhulpverlening aan te bieden. Naast adviseurs of budgetcoaches die u helpen met uw schulden, bieden sommige gemeentes ook cursussen aan.
 2. Via een professionele schuldhulpverlener
  • Wilt u niet naar de gemeente? Dan adviseren wij u om een schuldhulpverlener in te schakelen die lid is van de brancheorganisatie NVVK (Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren). U krijgt dan zeker deskundige en betrouwbare hulp. In dit ledenoverzicht vindt u alle aangesloten schuldhulpverleners. 
  • Let op: schuldhulpverleners mogen nooit geld vragen voor hun diensten.

Twee soorten schuldhulpverlening

Er bestaan twee soorten schuldhulpverlening. Hieronder vindt u van beide een korte uitleg.

 1. Minnelijke schuldregeling
  In dit traject brengt uw schuldhulpverlener uw financiële situatie in kaart en geeft hij tips hoe u voor een hoger inkomen zorgt. Daarna benadert de schuldhulpverlener de schuldeisers en biedt in de meeste gevallen een percentage van de totaalschuld aan. De schuldhulpverlener berekent een bedrag waarvan u maandelijks moet rondkomen. Dit is het vrij te laten bedrag (VLTB). Alle inkomsten die hierboven uitkomen gaan naar een zogeheten boedelrekening. Na 36 maanden wordt dit opgespaarde geld uitgekeerd aan de schuldeisers. Wanneer een schuldeiser niet akkoord gaat met het betalingsvoorstel is het minnelijke traject mislukt. U kunt dan een verzoek tot toelating WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) bij de rechtbank indienen.
   
 2. Wettelijke schuldregeling
  Wanneer u er met de schuldeisers niet uitkomt en het minnelijke traject faalt wordt de rechter gevraagd om een oplossing via het wettelijke traject (WSNP). De rechter kan schuldeisers namelijk verplichten om mee te werken. De gemeente moet hiervoor een verzoekschrift en een verklaring afgeven bij de rechtbank. U raadpleegt hiervoor uw schuldhulpverlener uit het minnelijke traject. Tijdens de hierop volgende zitting vraagt de rechter u om aanvullende informatie. Op basis van deze informatie beslist de rechtbank of u in aanmerking komt en maakt een inschatting of u zich aan de spelregels van de schuldsanering kunt houden. Een bewindvoerder ziet erop toe dat u deze regels nakomt. De eerste maanden ontvangt de bewindvoerder al uw post om de schuldsanering goed te laten verlopen. Net als bij de minnelijke schuldregeling betaalt u maandelijks een bedrag dat naar de boedelrekening gaat. De bewindvoerder heeft deze in beheer. Van deze rekening betaalt de bewindvoerder uiteindelijk de schuldeisers. Na een periode van 36 tot maximaal 60 maanden worden uw resterende schulden kwijtgescholden.