Hoofdlijnen beleid Espria Ledenvereniging

Ondersteunen bij een vitaal, zelfstandig en zelfredzaam leven
Espria Ledenvereniging staat 24 uur per dag klaar voor haar leden. We adviseren en activeren, komen bij leden thuis en verbinden hun hulpvraag met het hulpaanbod. We willen het beste voor onze leden en daarom werken we samen met partners die kwaliteit bieden. We zijn een eigenstandige vereniging, maar werken nauw samen met de zorgorganisaties en bedrijfsonderdelen van stichting Espria. Zo zijn wij van meerwaarde voor onze leden.

Espria ledenvereniging staat 24 uur per dag klaar voor haar leden!

We bieden onze leden ondersteuning om een plezierig, vitaal, zelfstandig en zelfredzaam leven te kunnen leiden binnen de eigen levenssfeer. Om dit te bereiken vervullen we verschillende rollen, afhankelijk van de specifieke behoefte. We luisteren, vragen door, hebben verstand van zaken en zijn oplossingsgericht. We adviseren, organiseren, activeren, delen kennis, komen langs bij leden thuis, gidsen, bieden collectiviteitskortingen aan  en verbinden hulpvraag en hulpaanbod van onze leden. Dit doen we altijd op een persoonsgerichte wijze op een manier die het lid prettig vindt. Dit kan onder andere fysiek, telefonisch of via digitale platforms. De afgelopen jaren heeft de ledenvereniging geïnvesteerd in het creëren van veilige digitale platforms (ontmoetingsplekken) waar leden elkaar kunnen ontmoeten en kennis wordt uitgewisseld..

Ondersteunen en verbinden

Espria Ledenvereniging werkt samen met tal van partners in het sociale en publieke domein. We ondersteunen en verbinden onze leden met name op de thema’s wonen, zorg en welzijn. Kwaliteitsborging van partners staat bij de ledenvereniging hoog in het vaandel. Evenals het beïnvloeden van beleid van landelijke stakeholders als overheden en zorgverzekeraars. De ledenvereniging is een eigenstandige vereniging, maar werkt nauw samen met de zorgorganisaties en bedrijfsonderdelen van stichting Espria.

Onze meerwaarde

Wij geloven dat het ‘er zijn’ voor onze leden de sleutel is van het succes van onze vereniging. Door het creëren van (digitale) gemeenschappen, het bieden van een luisterend oor, de mogelijkheid tot fysiek contact en bovenal het helpen zoeken naar oplossingen wanneer een lid problemen heeft maakt dat wij van meerwaarde zijn.

Financiën

Dit alles doen wij op basis van contributie en met het streven de jaarlijkse contributiebaten volledig te laten terugvloeien naar leden in de vorm van dienstverlening. In het jaarverslag van Stichting Espria wordt het exploitatieresultaat vermeld onder het onderdeel ledenservice. 


Wat doen we, hoe doen we dat en met wie werken we samen? 

We leggen het hieronder graag uit in een illustratie.

Meerjarenstrategie 1Meerjarenstrategie 2Meerjarenstrategie 3

Meerjarenstrategie 4

 

Meerjarenstrategie 5


Chatten


Chat met onze
ledenadviseur

Chat offline


Mail met onze
ledenadviseur