Ledenvereniging & Alleszelf.nl

Lees meer over de samenwerking
Ledenvereniging en Alleszelf.nl hebben een gezamenlijke missie: mensen ondersteunen bij hun wens om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. De ledenvereniging wil u graag een goed overzicht geven van wat er in uw buurt te regelen is als u hulp nodig heeft. Om u dit overzicht te kunnen geven, werken we samen met twee organisaties: Alleszelf.nl en Sociale Kaart Nederland. 

Alleszelf.nl is een digitaal platform met diensten en oplossingen gericht op ouderen. Sociale Kaart Nederland is een digitale wegwijzer met informatie over organisaties en activeiten in de buurt rond wonen, zorg en welzijn. 

Heeft u vragen over deze samenwerking? Neem contact met ons op.

Chatten


Chat met onze
ledenadviseur

Chat offline


Mail met onze
ledenadviseur