Mantelzorg: wat is het?

En wanneer bent u mantelzorger?
Zorgt u voor een familielid, buurvrouw of iemand anders uit uw omgeving? Dan bent u mantelzorger. Maar wat betekent dit precies? En wat moet u als mantelzorger weten?

Mantelzorger

Wanneer bent u mantelzorger?

Volgens de definitie van het Sociaal en Cultureel Planbureau bent u mantelzorger als u onbetaald hulp geeft aan iemand die hulpbehoevend is. Het gaat dan om hulp die verder gaat dan ‘gebruikelijke’ hulp, zoals de zorg en opvoeding van gezonde kinderen. Of een paar dagen zorgen voor uw zieke partner. Mantelzorg wordt ook informele zorg genoemd, omdat het zorg is die niet wordt gedaan door beroepskrachten.

Hoe wordt u mantelzorger?

Mantelzorger wordt u vaak vanzelf, omdat iemand in uw omgeving uw hulp nodig heeft. Het is werk waar u niet zomaar mee kunt stoppen en dat soms 24 uur per dag doorgaat. Hoewel u dit werk vrijwillig doet, is mantelzorg iets anders dan vrijwilligerszorg. Vrijwilligers kiezen namelijk zelf wanneer zij voor iemand willen zorgen en wanneer zij hier weer mee willen stoppen.

Cijfers over mantelzorg

  • Er zijn 4,4 miljoen mantelzorgers in Nederland.
  • Hiervan zorgen 750.000 mensen langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week voor iemand anders.

Vergoedingen voor mantelzorgers

Mantelzorg is onbetaald. Wel kunt u gebruikmaken van verschillende vergoedingen voor kosten die u maakt. Vergoedingen voor parkeren, reizen en andere kosten kunt u soms aanvragen bij uw gemeente, de Belastingdienst of uw zorgverzekering.


Verlof voor mantelzorgers

Te weinig tijd voor mantelzorg? Mantelzorg kan veel van uw tijd in beslag nemen, zeker als u hiernaast ook een betaalde baan heeft. Het is goed om te weten dat er verschillende verlofregelingen zijn waar u gebruik van kunt maken, zoals kortdurend en langdurend zorgverlof of calamiteitenverlof.


Regelingen voor mantelzorgers

Er bestaan verschillende regelingen om mantelzorgers te ondersteunen. Bij de gemeente kunt u ondersteuning vragen vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Denk bijvoorbeeld aan huishoudelijke hulp of een vergoeding voor hulpmiddelen of aanpassingen in huis. Heeft degene voor wie u zorgt 24 uur per dag hulp in de buurt of toezicht nodig? Dat kunt u langdurige zorg aanvragen vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg).


Ondersteuning voor mantelzorgers 

Er zijn allerlei soorten ondersteuning voor mantelzorgers: zoals emotionele, praktische en financiële steun. Zodat u de zorg voor uw naaste even kunt loslaten als dat beter voor u is.

Op deze websites vindt u uitgebreide informatie over regelingen, vergoedingen en andere ondersteuning voor mantelzorgers:


Vraag het de ledenconsulent

Heeft u nog vragen, maar weet u niet goed waar u terechtkunt? Of zoekt u een oplossing bij u in de buurt? Onze ledenconsulent wijst u graag de weg!

Zo kunt u de ledenconsulent bereiken
Telefoon: 088 - 383 20 00
E-mail: service@ledenvereniging.nl