Respijtzorg: vervanging voor de mantelzorger

Respijtzorg: vervangende mantelzorg. Iemand neemt jouw mantelzorg over, tijdelijk of gedeeltelijk. Omdat je rust nodig hebt, op vakantie wilt of zelf ziek bent. Informatie over regelingen en kosten

Respijtzorg: vervangende mantelzorg

Wie neemt de mantelzorg over als het jou even niet lukt? Of als je even rust nodig hebt? Op vakantie wilt? Of zelf ziek bent? Daarvoor is er respijtzorg: een verzorger die jou vrijwillig of tegen betaling vervangt. Tijdelijk of gedeeltelijk. Even vrijaf nemen is goed om de zorg voor een ander langer vol te houden.

Zo werkt respijtzorg

Soorten respijtzorg

Respijtzorg is de naam voor verschillende soorten van vervangende mantelzorg. Deze vervangende mantelzorg kan op verschillende manieren gebeuren:

 • Thuis of buitenshuis, zoals een dagopvang of zorghotel
 • Tijdelijk, bijvoorbeeld als je als mantelzorger op vakantie gaat
 • Op een vaste dag per week of een weekend per maand
 • Door familie, professionele verzorgers of vrijwilligers
 • Onbetaald (door vrijwilligers) of betaald
 • Tijdens een gezamenlijke vakantie met degene die je verzorgt. Een betaalde verzorger neemt dan de zorgtaken van je over.

Zo vraag je respijtzorg aan

 • Respijtzorg vraag je aan bij een organisatie voor mantelzorgondersteuning of via de vrijwilligerscentrale in jouw gemeente. Onze ledenadviseur kan je vertellen welke organisaties er bij jou in de buurt zijn: bel 088 - 383 20 00.
 • Krijgt degene die je verzorgt, al hulp vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of jeugdhulp? Vraag dan respijtzorg aan bij je gemeente.
 • Heeft het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) bepaald dat degene die verzorging nodig heeft, zorg krijgt vanuit de WLz (Wet langdurige zorg)? Vraag dan respijtzorg aan bij het zorgkantoor.

Respijtzorg kun je ook aanvragen als je zelf zorg krijgt. Bijvoorbeeld als je niet altijd afhankelijk wilt zijn van je mantelzorger. Of gewoon omdat je wat vaker gezelschap of steun wilt.

Zo draag je de zorg over

Het is belangrijk dat degene die de zorg van je overneemt, dit zo goed mogelijk kan doen. Het helpt om een goede overdracht te maken, waarin alle informatie staat die je vervanger nodig heeft. Een handig hulpmiddel daarbij is deze checklist.

Dit kost respijtzorg

Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld als het vrijwilligerswerk is. Een betaalde verzorger kost geld, maar je kunt deze zorg soms wel vergoed krijgen:

 • Heeft degene die verzorging nodig heeft, een pgb (persoonsgebonden budget)? Vraag dan bij het zorgkantoor of de respijtzorg uit het pgb betaald kan worden.
 • Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg vanuit de aanvullende verzekering. Op Zorgwijzer.nl kun je zien of jouw zorgverzekeraar respijtzorg vergoedt.
 • Als je respijtzorg krijgt via de gemeente, vanuit de Wmo, dan betaal je alleen een eigen bijdrage. Dit is maximaal € 19,- per 4 weken.

Ledenvoordeel

Als lid van de ledenvereniging krijg je korting op Vervangende mantelzorg van Saar aan Huis. Veel mantelzorgers en mensen die zorg ontvangen, ervaren vervangende mantelzorg als extra steuntje in de rug.

Chatten


Chat met onze
ledenadviseur

Chat offline


Mail met onze
ledenadviseur