Niet eens met de beslissing van gemeente, CAK of CIZ? Maak bezwaar

Bij wie maakt u waarover bezwaar?
Bent u het niet eens met een beslissing van uw gemeente, CAK of CIZ? Kom in actie en maak hier bezwaar tegen. Schrijf een bezwaarschrift of vul online een formulier in op de site van de instantie die u de beslissing stuurde.

Bezwaar geen ondersteuning via de Wmo: bij de gemeente

Kreeg u een brief van de gemeente, waarin staat dat u geen ondersteuning krijgt via de Wmo? Dan maakt u hier binnen zes weken bezwaar tegen bij degene die de brief schreef. Kijk bij de webpagina over bezwaar maken hoe dit moet.

Bezwaar soort ondersteuning via de Wmo: bij de gemeente

Kreeg u een brief van de gemeente, dat u ondersteuning krijgt via de Wmo, maar bent u het niet eens met de soort of hoeveelheid? Dan maakt u hier binnen zes weken bezwaar tegen bij degene die de brief schreef. Kijk bij de webpagina over bezwaar maken hoe dit moet.

Bezwaar hoogte eigen bijdrage: bij het CAK

Kreeg u een brief van het CAK met daarin uw eigen bijdrage? Vindt u de eigen bijdrage die u moet betalen voor uw ondersteuning te hoog? Dan maakt u hier binnen zes weken bezwaar tegen bij het CAK. Dit kan op twee manieren:

  1. Via het bezwaarformulier op de site van het CAK.
  2. Door een brief te schrijven en deze zonder postzegel op te sturen naar het CAK. Kijk bij de webpagina over bezwaar maken hoe u een goede brief schrijft. En stuur de brief vervolgens naar: CAK, Antwoordnummer 1608, 2509 VB Den Haag.

Bezwaar wijziging soort en/of hoeveelheid ondersteuning via de Wmo: bij de gemeente

Kreeg u een brief van de gemeente waarin staat dat u vanaf nu andere of minder ondersteuning krijgt via de Wmo? Dan maakt u hier binnen zes weken bezwaar tegen bij degene die de brief schreef. Kijk bij de webpagina over bezwaar maken hoe dit moet.

Bezwaar indicatiebesluit Wlz: bij het CIZ

Bent u het niet eens met een indicatiebesluit van het CIZ vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan maakt u hier binnen zes weken bezwaar tegen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)

Let op: De datum op de brief van degene die de beslissing nam is de datum waarop de zes weken ingaan waarbinnen u de bezwaarbrief moet sturen.

Vragen? Bel de ledenconsulent

De veranderingen in de zorg leiden tot veel vragen. De ledenconsulent is goed op de hoogte van de nieuwe regels en wetten en kent de mogelijkheden voor zorg bij u in de buurt goed. Het kan daarom slim zijn om eerst de ledenconsulent te bellen voordat u ergens bezwaar tegen maakt.