Afscheid van ledenraadslid Ronald

'Ik kan goed naar het grotere plaatje kijken'
Negen jaar was Ronald Kalfsbeek lid van de ledenraad van de Ledenvereniging. Na een kleine vijftig vergaderingen, verschillende commissies en veel waardevolle inbreng, neemt hij afscheid. En hij krijgt een dankwoord van bestuursvoorzitter Ger Jaarsma.

Waarom vertrek je uit de ledenraad?

“Mijn termijn zit erop. Ik ben drie keer een periode van drie jaar lid geweest en dat is het maximale wat mag. Enerzijds jammer, maar het is ook goed dat er weer frisse, nieuwe mensen aantreden.” 

ronald kalfsbeek rondWas je lidmaatschap wat je ervan verwachtte?

“Ja. Ik stapte in 2015 in omdat ik na mijn pensioen nog graag iets wilde betekenen voor de zorg. Met mijn bestuurlijke achtergrond binnen de gezondheidszorg dacht ik iets bij te kunnen dragen. Dat is gelukt. Ik kan goed naar het grotere plaatje kijken. Die brede kijk vanuit de samenleving is gewaardeerd en zinvol geweest.” 

Waarom is een ledenraad belangrijk?

“Met name zodat de directie vanuit allerlei invalshoeken reflectie krijgt op de plannen en koers. Ledenraadsleden hebben allemaal verschillende ervaringen vanuit verleden en heden, en dat geeft een waardevolle andere kijk op wat je als organisatie aan het doen bent.” 

Wat hield het concreet in? 

“Vijf keer per jaar vergaderingen voorbereiden en bijwonen. Daarnaast heb ik in verschillende commissies gezeten. Zoals de bezwaarcommissie, wat niet veel voorstelde, want er kwam nooit een bezwaar. En de financiële commissie, waarbij ik inhoudelijk meekeek naar de jaarrekening en begroting.”  

Hoe blik je terug? 

“Heel positief. De directeur en medewerkers stralen enorm veel enthousiasme uit, dat werkte aanstekelijk. Ook de samenwerking binnen de ledenraad was prettig. Dat fijne contact gun ik mijn opvolger ook.”

Met welke boodschap wil je afsluiten?

“Ik heb er het volste vertrouwen in dat de informele zorg dankzij de bevlogen inzet van Espria Ledenvereniging een vlucht zal nemen. Het label Zorghulp is een mooie stap! Ik pleitte altijd al voor een veelzeggender naam dan Ledenvereniging, dus voor mij is dit een mooie afsluiter.”

Ger Jaarsma, bestuursvoorzitter Espria Ledenvereniging: 

“Het is jammer dat Ronald vertrekt. Met zijn achtergrond in de zorg was hij waardevol voor de ledenraad. Hij kan goed op abstract niveau denken en de zaken van bovenaf aanvliegen. Door strategisch en vanuit het belang van Nederland te denken, heeft hij geholpen om de Ledenvereniging te brengen waar die vandaag staat. Na negen jaar zit zijn tijd erop, en dat is ook weer goed. Uiteindelijk ben je als ledenraadslid of bestuurder een voorbijganger; in de termijnen die je hebt, doe je zo goed mogelijk je best. Dat heeft Ronald absoluut gedaan: hij was er altijd, goed voorbereid en met waardevolle inbreng.
Onlangs werd Ronald voorzitter van de VVE, waar hij het nu druk mee heeft. Ik wil hem meegeven dat hij zich vooral niet té druk moet maken, en de tijd neemt om te genieten van het prachtige Haagse Bos waar hij sinds kort vlak naast woont. Het ga hem goed!” 
 

Vacature ledenraadslid

Chatten


Chat met onze
ledenadviseur

Chat offline


Mail met onze
ledenadviseur