Klachtenprocedure Persoonsalarm

Stap voor stap wat u kunt doen met uw klacht
Wij willen graag dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Toch loopt het soms anders. Dit vinden wij erg vervelend. Laat ons zo spoedig mogelijk weten wat uw onvrede of klacht is, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Dit kunt u doen met uw klacht

Bent u gebruiker van Persoonsalarm en bent u ontevreden over de dienstverlening van Zorgcentrale Noord? Lees hier wat u kunt doen:

Stap 1: Probeer het uit te praten

Vaak is een fout gemakkelijk te herstellen. Soms is er sprake van een misverstand. Een goed gesprek met de medewerker met wie u contact heeft gehad, of met zijn of haar leidinggevende, kan uw probleem misschien al uit de wereld helpen. Hiervoor staan wij altijd open. U kunt op 3 manieren laten weten dat u graag contact met ons wilt:

  • E-mail: info@zcn.nl
  • Schriftelijk: t.a.v. Zorgcentrale Noord, Antwoordnummer 94109, 9410 WB Beilen
  • Telefonisch: 088 - 980 09 53 van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur

Na ontvangst van uw contactverzoek nemen we binnen 2 werkdagen contact met u op.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Wilt of kunt u uw onvrede niet met de direct betrokkene bespreken? Of bent u ontevreden over het gesprek (stap 1)? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Die is objectief en onafhankelijk. Met hem kunt u over uw onvrede of klacht praten.

De klachtenfunctionaris:

  • Informeert klanten, medewerkers en derden over de klachtenregeling.
  • Adviseert degenen die overwegen een klacht in te dienen en helpt hen desgevraagd bij het formuleren daarvan.
  • Helpt klanten en hun vertegenwoordigers met het oplossen van hun onvrede.

De klachtenfunctionaris doet zijn best om een blijvende oplossing te vinden en om de relatie te herstellen tussen u en de medewerker over wie u een klacht heeft.

Contactgegevens klachtenfunctionaris

De heer W. Hulshof
Telefoon: 06 - 30 40 64 02 (op werkdagen bereikbaar)
E-mail: info@dekwestie.nl

Stap 2: Geen oplossing? Dien een klacht in

Lukt het niet om in een gesprek tot een oplossing te komen? Dan kunt u een officiƫle klacht indienen bij de directie van Zorgcentrale Noord

  • E-mail: info@zcn.nl
  • Schriftelijk: t.a.v. Zorgcentrale Noord, Antwoordnummer 94109, 9410 WB Beilen

Vermeld hierbij duidelijk dat het om een klacht gaat. Omschrijf wat er is gebeurd en wat er is gedaan om tot een oplossing te komen. Wij vernemen ook graag waarom het eerdere contact voor u niet heeft geleid tot een oplossing. Wanneer wij uw klacht hebben ontvangen, bellen wij u binnen 1 werkdag hierover.

Een klacht wordt altijd door de directie in behandeling genomen. De directie kijkt naar de situatie waarin de klacht is ontstaan, naar het handelen van de medewerker en naar omliggende omstandigheden. Als er verbeteringen mogelijk zijn, zullen we die doorvoeren. U krijgt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 10 werkdagen een schriftelijke reactie van ons. 

Stap 3: Niet eens? Ga in beroep

Bent u het niet eens met de oplossing die de directie of de klachtenfunctionaris u biedt (stap 2)? Dan kunt u in beroep gaan. Op de website de Rechtspraak.nl vindt u meer informatie over de beroepsprocedure.