Klacht over Persoonsalarm?

Ga eerst in gesprek!
Elke dag zijn we bezig om de beste en meest passende zorg te leveren. Hierbij proberen we altijd rekening te houden met jouw persoonlijke behoefte en voorkeur. Toch kan het voorkomen dat je ergens ontevreden over bent. Wij vinden het belangrijk dat je dit met ons deelt ook al kan dit soms moeilijk zijn. Door jouw onvrede te bespreken kunnen wij actie ondernemen om jouw klacht op te lossen. Daarnaast leren wij graag van jouw ervaringen, zodat wij onze zorgverlening kunnen verbeteren. In dit overzicht geven we informatie en tips over hoe je jouw klacht bespreekbaar kunt maken.

In gesprek

1 - De voorbereiding

Formuleer voor jezelf in een aantal zinnen welke klacht(en) je hebt en wat je van uw zorgverlener verwacht om deze te verhelpen.
Maak vervolgens een afspraak met de betrokken zorgverlener of het zorgteam.
Bedenk ook vast of je iemand mee wilt nemen naar het gesprek ter ondersteuning, twee horen tenslotte meer dan één.

2 - Tijdens het gesprek

Bekijk de onderstaande tips voor het voeren van een gesprek.

  1. Wees altijd eerlijk, beschrijf jouw klachten zoals ze zijn.
  2. Spreek jouw verwachtingen uit en benoem hierbij wat je van de ander nodig heeft.
  3. Ga samen na of je elkaar goed begrepen heeft.
  4. Bespreek eventuele onduidelijkheden of onbesproken zaken.
  5. Maak tot slot afspraken over de vervolgstappen.

3 - Naderhand

Neem de tijd om na te denken over het gesprek, de uitkomsten van het gesprek en jouw verwachtingen. Ben je tevreden over het gesprek? Zijn de vervolgstappen duidelijk? Zijn er belangrijke dingen die nog niet ter sprake zijn gekomen? Schroom niet om nogmaals contact op te nemen.


Officiële klacht

Lukt het niet om samen met jouw zorgverlener tot een oplossing te komen of bespreek je jouw klacht liever met iemand anders? Dan kun je gebruik maken van onze klachtenregeling.

1 - De klachtenfunctionaris

Neem contact op met de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die helpt bij het formuleren van jouw klacht en het vinden van een oplossing.

Klachtenfunctionaris ZCN
Willem Hulshof
06 - 30 40 64 02
info@dekwestie.nl
Altingerweg 1
9411 PA Beilen

2 - De klachtencommissie

Het kan gebeuren dat de klachtenfunctionaris de onvrede niet kan wegnemen. De klachtencommissie heeft verschillende mogelijkheden
om jouw klacht te onderzoeken. Waar nodig kan de klachtencommissie een hoorzitting organiseren.

Klachtencommissie ZCN
Postbus 900
7940 KE Meppel
klachtencommissie@espria.nl

3 - De geschillencommissie

Als jouw klacht niet goed is opgelost, dan kun je dit geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg. Meer informatie vind je op de website van de Geschillencommissie Zorg.


Meer weten?

Op de website van Espria vind je meer informatie over de klachtenregeling:

  • Klachtenregeling Zorgcentrale Noord (Espria)
  • Informatiekaart bij de klachtenregeling van ZCN (Espria)

Chatten


Chat met onze
ledenadviseur

Chat offline


Mail met onze
ledenadviseur