Persoonsalarm: wanneer slaat u alarm?

Situaties waarin u op de alarmknop drukt

In deze situaties drukt u WEL op de alarmknop

 • Medische noodsituatie, bijvoorbeeld:
  • U bent onwel geworden.
  • U bent gevallen.
  • U heeft last van plotselinge benauwdheid.
 • Niet-uitstelbare zorg, bijvoorbeeld:
  • U heeft hulp nodig bij het naar de wc gaan.
  • U heeft hulp nodig om medicijnen in te nemen. 
  • U kunt niet overeind komen.
 • Panieksituatie, bijvoorbeeld:
  • U bent angstig.
  • U voelt zich onveilig.

In deze situaties drukt u NIET op de alarmknop

 • Geen noodsituatie: u heeft niet meteen zorg nodig. Wacht tot er iemand bij u is of bel iemand op. Stel diegene uw vraag, bijvoorbeeld:
  • U heeft boodschappen nodig.
  • U wilt de verwarming hoger hebben.

Espria Ledenvereniging werkt nauw samen met: Icare, Evean, Zorggroep Meander, GGZ Drenthe, Icare Jeugdgezondheidszorg, De Trans en Zorgcentrale Noord.