Vergoeding vervoer naar ziekenhuis

Hoe u de reiskosten kunt terugvragen
Vergoedt uw zorgverzekeraar uw reiskosten als u naar het ziekenhuis moet? Of kunt u de kosten aftrekken van de belasting? We hebben voor u op een rijtje gezet hoe u reiskosten kunt terugvragen.

Vergoedingen zorgverzekering

Auto, openbaar vervoer, taxi

De basisverzekering vergoedt reiskosten voor auto, openbaar vervoer of taxi in de volgende gevallen:

 • U reist voor nierdialyse naar een zorginstelling.
 • U reist voor behandeling van kanker, met chemotherapie of radiotherapie, naar een zorginstelling.
 • U kunt zich niet verplaatsen zonder rolstoel en heeft vervoer nodig.
 • U ziet slecht en heeft daardoor begeleiding nodig tijdens uw reis.
 • U bent jonger dan 18 jaar en krijgt verzorging vanwege ernstige lichamelijke klachten (somatiek) of een lichamelijke beperking.

TIP vraag na bij uw zorgverzekeraar of u zelf een vervoerder mag kiezen om voor vergoeding in aanmerking te komen.

LET OP U betaalt een eigen risico en een eigen bijdrage van € 100,- per kalenderjaar.

Bij twijfel: bel uw zorgverzekeraar

 • Is uw situatie anders dan de hierboven genoemde gevallen? Vraag dan bij uw zorgverzekeraar na of u in aanmerking komt voor de hardheidsclausule. Dit is een uitzondering die uw zorgverzekeraar kan maken als u voor lange tijd onder behandeling bent voor een ziekte of aandoening.
 • Informeer ook of uw aanvullende verzekering meer vergoedt.

Ambulance

Kunt u door medische noodzaak alleen met de ambulance reizen? Dan vergoedt de basisverzekering de kosten daarvoor. De kans bestaat dat u een (klein) deel zelf moet betalen omdat u een eigen risico heeft.

TIP Vraag na bij uw zorgverzekeraar wat u in uw situatie vergoed krijgt.

Begeleider

Als u iemand begeleidt van en naar het ziekenhuis, kunt u de reiskosten vergoed krijgen:

 • Begeleidt u een kind dat jonger is dan 16 jaar? Dan krijgt u deze reiskosten vergoed.
 • Begeleidt u iemand die ouder is dan 16 jaar en heeft deze persoon per se een begeleider nodig? Dan is de kans groot dat ook voor deze begeleiding vergoeding mogelijk is.

TIP Vraag na bij uw zorgverzekeraar of u als begeleider recht heeft op vergoeding van de reiskosten. 

Op ziekenbezoek bij familie

 • Bezoekt u een familielid of kennis in het ziekenhuis? Deze reiskosten vergoedt de basisverzekering niet. Bent u aanvullend verzekerd? Dan is er soms meer mogelijk.
 • Kijk in uw polispapieren of informeer bij uw zorgverzekeraar of u een vergoeding krijgt.

Vergoeding gemeente

Mantelzorger in bijstand 

Heeft u een bijstandsuitkering en maakt u als mantelzorger reiskosten voor ziekenbezoek van uw naaste? Vraag dan aan uw gemeente of deze uw reiskosten wil vergoeden en wat hiervoor de voorwaarden zijn. Sommige gemeenten hebben hier namelijk een speciaal potje voor.

Aftrekken van belasting

Reiskosten ziekenbezoek

Gaat u vaak op bezoek bij een ziek familielid in het ziekenhuis of een instelling? Dan mag u onder bepaalde voorwaarden de reiskosten aftrekken van de belasting. 

Eigen vervoerskosten

U mag uw eigen vervoerskosten aftrekken van de belasting als u kunt aantonen dat u door uw ziekte of invaliditeit hogere vervoerskosten maakt dan iemand die niet ziek of invalide is:

 • De werkelijke vervoerskosten naar een arts of ziekenhuis en weer terug naar huis, zoals: benzine, afschrijving auto, onderhoud auto et cetera.
 • Uw uitgaven voor ambulancevervoer.
 • Extra vervoerskosten door uw ziekte of invaliditeit.

LET OP Kosten die uw zorgverzekeraar al vergoedt, mag u niet aftrekken van de belasting.

Chatten


Chat met onze
ledenadviseur

Chat offline


Mail met onze
ledenadviseur