Wijkverpleging aanvragen, hoe doet u dat?

Stap voor stap hoe u verpleging en verzorging thuis vanuit de Zvw aanvraagt
Verpleegkundige helpt oude man bij opstaan
Wilt u wijkverpleging aanvragen vanuit de Zvw (Zorgverzekeringswet)? Maar weet u niet precies hoe u dat doet? Wij leggen het u uit. Stap voor stap.

Vraag iemand om u te helpen. Twee weten meer dan één. U kunt ook vragen om een onafhankelijke cliëntenondersteuner: die helpt u gratis bij uw aanvraag.

Kan uw naaste niet meer goed over zichzelf beslissen? Regel dan vertegenwoordiging.

Wijkverpleging aanvragen in 5 stappen

 1. Naar de wijkverpleegkundige
  Wijkverpleging vraagt u aan bij de wijkverpleegkundige. Deze vindt u meestal bij thuiszorgorganisaties. U kunt ook de huisarts, gemeente of sociaal wijkteam vragen waar u een wijkverpleegkundige vindt. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.
 2. Bereid het gesprek voor
  Maak een lijstje met vragen die u en uw naaste in elk geval willen bespreken met de wijkverpleegkundige. Bijvoorbeeld: Waarvoor heeft uw naaste verpleging en verzorging thuis nodig? Wat kan hij/zij zelf nog doen? Welke oplossingen zijn er mogelijk?
 3. Gesprek
  De wijkverpleegkundige bespreekt de situatie met uw naaste. Welke verpleging en verzorging heeft hij/zij precies nodig? Bij dat gesprek mag ook u, een begeleider of een onafhankelijke cliëntondersteuner zijn.
 4. Indicatie
  De wijkverpleegkundige besluit over de aanvraag en stelt een advies op. Dit advies heet officieel een indicatie.
  TIP Niet eens met de indicatie? Dan kan uw naaste een herindicatie bij de wijkverpleegkundige aanvragen.
 5. Kies pgb of zorg in natura
  Als uw naaste een indicatie van de wijkverpleegkundige heeft, dan doet hij/zij een aanvraag bij zijn/haar zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt deze zorg. De wijkverpleegkundige helpt om de zorg te regelen. Uw naaste kiest voor pgb of zorg in natura:

  • Pgb (persoonsgebonden budget): uw naaste kiest zelf de zorgaanbieder. Er is een potje met geld beschikbaar. Daaruit betaalt de zorgverzekeraar de wijkverpleging. Een pgb verpleging en verzorging wordt ook wel pgb-vv, pgb wijkverpleging of Zvw-budget genoemd. Kijk op de website van de zorgverzekeraar hoe u een pgb aanvraagt.
  • Zorg in natura: de zorgverzekeraar regelen alles met de zorgaanbieder. Kijk op de website van de zorgverzekeraar hoe u zorg in natura aanvraagt.

LET OP Als uw naaste geen pgb kan krijgen, heeft hij/zij altijd recht op zorg in natura.

Vragen? De ledenconsulent helpt u verder

Heeft u nog vragen over de aanvraag van wijkverpleging? Of wilt u geen wijkverpleging maar zelf ondersteuning regelen? Als lid van de ledenvereniging kunt u gratis terecht bij de ledenconsulent. Zij informeert en adviseert u graag. De ledenconsulent kent de regels en wetten en weet welke instanties u verder kunnen helpen.
Bel 088 - 383 20 00. Als u wilt, komt zij bij u op huisbezoek.