Calamiteitenverlof voor de mantelzorger

Als u plotseling vrij moet nemen voor mantelzorg
Als u mantelzorger bent, kan het gebeuren dat u plotseling vrij moet nemen. Bijvoorbeeld omdat uw moeder is gevallen. Of u moet met uw partner mee naar een afspraak in het ziekenhuis. In dat soort situaties kunt u calamiteitenverlof opnemen.

Zo werkt calamiteitenverlof

Calamiteitenverlof is kort, betaald verlof. Werknemers mogen volgens de wet calamiteitenverlof opnemen om in een onverwachte of dringende situatie te kunnen regelen wat nodig is. Gaat het niet om een plotselinge situatie, dan kunt u kortdurend zorgverlof opnemen.

Wanneer u calamiteitenverlof kunt opnemen

Er zijn verschillende voorbeelden van situaties waarin u calamiteitenverlof kunt opnemen.    

  • Als er iets onverwachts gebeurt wat u niet in de hand heeft. De waterleiding bij u thuis is bijvoorbeeld gesprongen.
  • Als u iets moet doen wat alleen onder werktijd kan, zoals een tandartsafspraak of stemmen voor de verkiezingen. 
  • Als er een dringende privéreden is waarom u vrij moet nemen: uw partner moet bijvoorbeeld bevallen. Of uw vader is zojuist overleden. 

Als mantelzorger calamiteitenverlof opnemen

Als mantelzorger kunt u denken aan de volgende situaties waarin u calamiteitenverlof kunt aanvragen:

  • U moet uw kind van school halen dat opeens ziek is geworden.
  • U moet mee naar een dokters- of ziekenhuisafspraak en dit kan alleen onder werktijd.
  • U wordt gebeld dat uw verwarde vader van huis is weggelopen.

Zo lang mag calamiteitenverlof duren

Calamiteitenverlof is er om noodmaatregelen te nemen, dus mag hooguit een paar uur tot een paar dagen duren. Dit hangt af van de situatie. Als een familielid overlijdt heeft u meer tijd nodig dan wanneer u een ziek kind van school moet halen. Als u vanwege de situatie ook kortdurend zorgverlof mag opnemen, dan eindigt het calamiteitenverlof na één dag. Daarna gaat het verlof over in kortdurend zorgverlof.

Doorbetaald tijdens calamiteitenverlof

Uw werkgever betaalt uw salaris in principe gewoon door tijdens het verlof. Het kost u dus ook geen vrije dagen. Uw werkgever mag een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof niet weigeren. Let op: het kan zijn dat uw werkgever andere afspraken heeft gemaakt over calamiteitenverlof in de cao. Daarin kan bijvoorbeeld staan dat u wel vakantiedagen moet inleveren voor de periode dat u calamiteitenverlof heeft. Als dat zo is, dan gelden die afspraken. U kunt dit navragen bij de afdeling Personeelszaken of uw leidinggevende.


Zo vraagt u calamiteitenverlof aan

Calamiteitenverlof vraagt u aan bij uw werkgever. Misschien kan dat niet meteen, omdat u direct weg moet. Doe het wel zo snel mogelijk en geef aan hoeveel tijd u verwacht nodig te hebben. 


Direct hulp nodig?

Heeft u direct thuis hulp nodig? Via de ledenvereniging kunt u binnen 2 tot 3 dagen verzorging of verpleging in huis regelen. Eventueel in combinatie met huishoudelijke hulp. 

De Rijksoverheid geeft meer informatie over het calamiteitenverlof.


Vraag het de ledenconsulent

Heeft u nog vragen, maar weet u niet goed waar u terechtkunt? Of zoekt u een oplossing bij u in de buurt? Onze ledenconsulent wijst u graag de weg!

Zo kunt u de ledenconsulent bereiken
Telefoon: 088 - 383 20 00
E-mail: service@ledenvereniging.nl

Chatten


Chat met onze
ledenadviseur

Chat offline


Mail met onze
ledenadviseur