Zorgverlof voor de mantelzorger

Vrij nemen voor mantelzorg: mogelijkheden en regels
Heeft u tijd nodig om voor een zieke partner of ouder te zorgen? Voor mantelzorg kunt u zorgverlof opnemen van uw werk. Dat kan kortdurend en langdurend zorgverlof zijn. We leggen u de mogelijkheden uit en met welke regels u rekening moet houden.

6 vragen over zorgverlof voor de mantelzorger

Kan iedereen zorgverlof opnemen?

Ja, in de wet staat dat u als werknemer verlof op mag nemen om iemand in uw omgeving te verzorgen. Dit mag alleen als deze persoon uw verzorging nodig heeft. Ook moet u de enige zijn die deze verzorging kan geven. Iemand die in het ziekenhuis ligt, krijgt bijvoorbeeld al verzorging. Daar kunt u dus geen zorgverlof voor aanvragen. Het kan wel zo zijn dat op uw werk andere afspraken gelden (zie verderop: afspraken met uw werkgever).

Voor wie kunt u zorgverlof opnemen?

U kunt zorgverlof aanvragen voor de verzorging van:

  • Directe familieleden, zoals uw kinderen, uw partner, uw ouders, uw grootouders, uw kleinkinderen, broers, zussen.
  • Personen die bij u in huis wonen, zoals een inwonende tante of een pleegkind.
  • Schoonouders, buren, vrienden of andere bekenden die voor de verzorging van u afhankelijk zijn.

Wanneer vraagt u kortdurend zorgverlof aan?

Kortdurend zorgverlof kunt u opnemen als bijvoorbeeld uw kind ziek is geworden. Of om even uw moeder te helpen die net thuis is na een operatie. Laat uw werkgever zo snel mogelijk weten dat u kortdurend zorgverlof wilt opnemen. Tijdens uw afwezigheid betaalt uw werkgever ten minste 70 procent van uw salaris door. 
Is er thuis iets gebeurd waarvoor u plotseling iets moet regelen? En kunt u daardoor niet naar uw werk? In dat geval kunt u calamiteitenverlof aanvragen.

Hoeveel uren kortdurend zorgverlof mag u opnemen?

U mag in 12 maanden maximaal 2 keer het aantal uren opnemen dat u per week werkt. Werkt u bijvoorbeeld 32 uur per week, dan kunt u in totaal 64 uur kortdurend zorgverlof opnemen. Dat hoeft niet in een keer. U kunt bijvoorbeeld nu 16 uur opnemen en als dat nodig is later in het jaar nog eens 48 uur. Dit kunt u zelf verdelen in overleg met uw werkgever.

Wanneer vraagt u langdurend zorgverlof aan?

Langdurend zorgverlof vraagt u aan als u iemand langere tijd moet verzorgen. Iemand die levensbedreigend ziek is, bijvoorbeeld. Of die niet meer alles zelf kan in huis. Vraag langdurend zorgverlof minstens twee weken van tevoren schriftelijk aan bij uw werkgever. Uw werkgever hoeft uw loon niet door te betalen tijdens uw langdurend verlof. Let op: hierdoor daalt uw inkomen en dat kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de hoogte van uw pensioen. 

Hoeveel langdurend zorgverlof mag u opnemen?

U mag in twaalf maanden maximaal 6 keer het aantal uren opnemen dat u per week werkt. Dus als u 32 uur per week werkt, mag u in totaal 192 uur langdurend zorgverlof opnemen.


Afspraken met uw werkgever

Bespreek uw wensen en verwachtingen over zorgverlof vooraf met uw werkgever. Het kan zijn dat uw werkgever andere afspraken heeft gemaakt over zorgverlof dan wat in de wet staat. Deze afspraken staan dan in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). U zult zich in dit geval moeten houden aan de afspraken in de cao. Uw werkgever mag zorgverlof in principe niet weigeren. Krijgt u hierover een verschil van mening met elkaar? Dan kunt u om juridisch advies vragen. 

De Rijksoverheid geeft meer informatie over het zorgverlof.

Chatten


Chat met onze
ledenadviseur

Chat offline


Mail met onze
ledenadviseur