Bezwaar maken in 8 stappen

Als u geen of te weinig Wmo-ondersteuning krijgt of de eigen bijdrage niet klopt
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente om u geen of weinig ondersteuning aan te bieden via de Wmo? Of is de eigen bijdrage die u moet betalen verkeerd of te hoog berekend? Maak dan binnen 6 weken bezwaar.

Geen indicatie voor ondersteuning via de Wmo? Maak bezwaar bij de gemeente

Krijgt u van uw gemeente geen ondersteuning  waardoor u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen? Krijgt u geen indicatie, terwijl u dit wel nodig heeft? Kom in actie en maak bezwaar. Schrijf binnen 6 weken nadat u het besluit ontving een brief (bezwaarschrift) aan de gemeente. Na het schrijven van deze brief volgt een vaste procedure.

In het kort zijn dit de stappen voor een bezwaarschrift

 1. Schrijf binnen zes weken een brief aan de gemeente die de beslissing nam om u geen indicatie te geven. Let op: die zes weken beginnen op het moment dat de gemeente de brief aan u dateerde.
 2. Schrijf in deze brief waarom u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente. Stop een kopie van de beslissing (beschikking) bij de brief.
 3. Stuur de brief op en bewaar zelf een kopie.
 4. De gemeente moet nu binnen zes weken een beslissing nemen op uw bezwaarschrift. 
 5. Lukt dit niet, dan moet de gemeente u dit via een brief laten weten en kan zij de reactietijd met nog eens zes weken verlengen.
 6. Na deze termijn krijgt u een brief van de gemeente, waarin staat of zij nog steeds vasthoudt aan de eerdere beslissing of dat de beslissing nu anders is (en u bijvoorbeeld wel een indicatie krijgt).
 7. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u bij de rechtbank in beroep gaan. Dit heet een beroepsprocedure en kost geld. Vaak betaalt u dan zogeheten griffierechten.
 8. Bent u het niet eens met de beslissing die de rechtbank vervolgens neemt, dan kunt u in beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep. U betaalt dan altijd griffierechten.

Tips om een goed bezwaarschrift te schrijven

 • Vraag uw familie, vrienden of buren om te helpen een goede brief te schrijven.
 • Heeft u niemand in de buurt? Organisaties zoals MEE helpen u hier ook graag mee.
 • Lees de brief van de gemeente goed door en probeer helder op te schrijven waar u het niet mee eens bent. Schrijf ook op waarom u het er niet mee eens bent.
 • Gebruik eenvoudige woorden en schrijf deze op in korte zinnen.
 • Pak een voorbeeld van een bezwaarschrift van het internet en gebruik deze als voorbeeld voor uw eigen brief.
 • Zet in de brief áltijd uw adresgegevens en uw telefoonnummer en plaats er een handtekening onder.

Tip: hulp nodig van een jurist om uw brief te schrijven? Via juridischloket.nl kunt u gratis juridisch advies inwinnen wanneer u een laag inkomen heeft. Of u benadert uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u die nog niet? Als lid van de ledenvereniging krijgt u een interessante korting op de verzekeringspremie.

Niet eens met de eigen Wmo-bijdrage? Maak bezwaar bij het CAK

Bent u het niet eens met eigen bijdrage die u moet betalen voor ondersteuning via de Wmo? Omdat er fouten in de berekening staan? Of omdat u de bijdrage te hoog vindt? Geef dit dan direct aan het CAK door. Het CAK is namelijk degene die de eigen bijdrage berekent. Stuur hen een brief of maak bezwaar via het online bezwaarformulier. Volg voor het schrijven van een brief met uw bezwaar de stappen uit het stappenplan hierboven. Onderteken de brief en stuur deze naar:

CAK
Antwoordnummer 1608
2509 VB Den Haag
doe geen postzegel op de envelop

Tip: kunt u de eigen bijdrage niet betalen? Neem dan contact op met de gemeente. Veel gemeenten hebben speciale voorzieningen voor een situatie als de uwe.

Verandert er tussendoor iets in de ondersteuning? Ook nu loont bezwaar maken

Gemeenten moeten ieder jaar weer fors bezuinigen. Soms schrappen zij hierdoor in de hulp en ondersteuning die u krijgt. Zonder hierover echt met u in gesprek te gaan.  Ook dan loont bezwaar maken. Dat kan zoals hier boven staat of door met uw contactpersoon bij de gemeente te bellen.

Tip: u kunt proberen er met de gemeente uit te komen zonder bezwaar te maken. Dat noemen we ‘in der minne schikken’. Soms levert dit met minder inspanning meer resultaat op. Houdt u echter wel de uiterste datum van bezwaar maken in de gaten. Schrijf desnoods alvast een bezwaar aan de gemeente, terwijl u nog met diezelfde gemeente aan het overleggen bent over een andere oplossing.

Meer informatie

De veranderingen in de zorg leiden tot veel vragen. De ledenconsulent is goed op de hoogte van de nieuwe regels en wetten en kent de mogelijkheden voor zorg bij u in de buurt goed.