Eigen bijdrage Wmo, Wlz en Zvw

Wat u zelf moet betalen voor zorg en ondersteuning thuis
Voor de zorg en ondersteuning thuis betaalt u meestal een eigen bijdrage. Dat betekent dat u een deel van de zorgkosten zelf moet betalen. Dat kan een percentage van de kosten zijn, maar ook een vast bedrag.

Vergoeding en eigen bijdrage

Als u recht heeft op zorg of ondersteuning vanuit de Wmo, Wlz of Zvw, dan krijgt u die vergoed. Voor zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en Wlz betaalt u een eigen bijdrage als u 18 jaar of ouder bent. U betaalt de eigen bijdrage elke 4 weken aan het CAK. Voor verpleging en verzorging vanuit de Zvw betaalt u geen eigen bijdrage.

Eigen bijdrage Wmo

Voor zorg vanuit de Wmo betaalt u een vaste bijdrage van € 17,50 per 4 weken. Die is voor iedereen hetzelfde, onafhankelijk van uw inkomen, vermogen of gebruik. Dit is een maximumtarief. Uw gemeente mag een lagere eigen bijdrage vragen. Bijvoorbeeld als u een minimuminkomen heeft.

Eigen bijdrage Wlz

Hoeveel u betaalt voor zorg vanuit de Wlz, hangt af van:

  • De zorg en ondersteuning die u ontvangt
  • Uw inkomen (van 2 jaar geleden)
  • Uw leeftijd
  • Het aantal personen in uw huishouden
  • Uw maximale periodebijdrage: het bedrag dat u maximaal moet betalen per periode van 4 weken

Rekenhulp

Wilt u weten hoeveel u zelf moet betalen? Bereken uw eigen bijdrage met de rekenhulp van het CAK.

Vragen? De ledenconsulent helpt u verder

Heeft u nog vragen over de eigen bijdrage voor Wmo-ondersteuning, langdurige zorg of wijkverpleging? Als lid van de ledenvereniging kunt u gratis terecht bij de ledenconsulent. Zij informeert en adviseert u graag. De ledenconsulent kent de regels en wetten en weet welke instanties u verder kunnen helpen.
Bel 088 - 383 20 00. Als u wilt, komt zij bij u op huisbezoek.